Pomalejší růst mezd snižuje tlak na ČNB

money-g927173e74_1280

Průměrná mzda v Česku v prvním čtvrtletí letošního roku rostla o 8,6 %. To s ohledem vzhledem na více než 16% inflaci odpovídá reálnému poklesu o 6,7 %. Stejný pokles byl původně zaznamenán i v Q4’22, v rámci revize ovšem došlo k zhoršení výsledku na -7,9 %.

„Vůči našemu odhadu i odhadu trhu klesala v Q1‘23 reálná mzda o něco více, silnější je pokles i proti projekci ČNB. Pro centrální banku tak jde spolu s nižší než očekávanou inflací o další poměrně jasný signál proti zvyšování sazeb,“ komentuje situaci Vratislav Zámiš, analytik Raiffeisenbank.

V konkrétních číslech vzrostla průměrná mzda v Q1’23 na 41 265 Kč. Po očištění o sezónní vlivy je mzda vůči předchozímu kvartálu nominálně vyšší o 2,2 %. Medián mezd činil 34 741 Kč.

„Platy ve veřejné správě sice meziročně rostly také rychle (+11,2 %), zaostávala však jiná netržní odvětví v čele se vzděláváním (růst pouze o 3,9 %) a zdravotnictvím (+5,9 %). Na pomalejší dynamice průměrné mzdy se také podílel pokles zaměstnanců v rychleji přidávajících odvětvích (jako průmysl) a naopak nárůst zaměstnanosti v odvětvích s nižší dynamikou mezd (jako administrativní činnosti),“ říká Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance.

Z regionálního pohledu rostly mzdy nejrychleji v Jihočeském kraji (+9,9 %), nejpomaleji naopak v Praze (+7,2 %). Hlavní město ale i nadále vede v absolutních číslech, kdy průměrná mzda zde přesahuje 52 tisíc a je o více jak 50 % vyšší než v posledním Karlovarském kraji.

„Dnešní čísla v celkovém pohledu přináší zejména uklidnění, kdy nominální růst mezd je sice nadprůměrný, s přihlédnutím k inflaci je ale dynamika relativně umírněná a nenaznačuje výraznější vzedmutí mzdově-cenových tlaků. Pro ČNB by jasný signál ke zvýšení sazeb představoval dvouciferný růst nominálních mezd – tento scénář se ale nenaplnil,“ podotýká Zámiš.

I proto analytici očekávají, že na červnovém zasedání centrální banka znovu nezmění výši sazeb a základní úroková sazba tak setrvá na 7 %. Naopak pokračující silný pokles kupní síly českých domácností a zároveň nižší než očekáváná inflace představuje silný argument, proč by ČNB mohla začít sazby snižovat ještě v letošním roce.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat