Zahraniční obchod zůstává v červených číslech

container-geb7d9d872_1280

Bilance zahraničního obchodu v květnu vykázala vyšší očekávaný deficit, konkrétně 23,3 mld. Kč. Překvapením ale byla vyšší dynamika jak u exportu, tak importu. Hodnota vývozu se po sezónním očištění meziměsíčně zvýšila o 4,6 % a v meziročním srovnání se vyhoupla až na +18 %, přičemž odhady indikovaly mnohem mírnější tempo (do 10 %). To samé platí pro meziroční růst dovozů, který jsme odhadovali okolo 20 %, nakonec ale dosáhl 26,3 %.

Na straně vývozů se příznivě projevil především obchod s automobily, který se dostal z dubnového meziročního poklesu (o -19,9 %) do plusu (o 16,3 %). Zvýšení vývozů kopíruje navýšení objemu výroby, kdy automobilky v menší míře limitoval nedostatek výrobních komponent. Meziročně vyšší objemy byly vyvezeny také v sektoru těžby, konkrétně pak uhlí nebo rudy.

Dovozy byly výrazněji než jsme očekávali ovlivněny importem energetických komodit. V oddíle ropy a zemního plynu došlo k meziročnímu nárustu o 302,7 %. Deficit obchodu v této kategorii byl meziročně vyšší o 26,4 mld. Kč.

V příštích měsících očekáváme snížení tempa růstu jak u exportu tak importu z důvodu oslabující globální poptávky a snižující se aktivity v domácí ekonomice. Saldo zahraničního obchodu by ale mělo v nejbližších měsících setrvat v červených číslech, jelikož ceny dovážených energetických komodit (především zemního plynu) narůstají, zatímco ceny ostatních komodit na světových trzích na pozadí obav z recese klesají.

Vzhledem k přetrvávajícím potížím na nabídkové straně lze očekávat rozkolísanost ve výrobě automobilů, což by následně vedlo k volatilitě měsíčních statistik zahraničního obchodu. Za celý rok očekáváme bilanci v deficitu přesahující 20 mld. Kč po -4 mld. Kč v minulém roce.


Autorem textu je David Vagenknecht, analytik Raiffeisenbank 

Sdílet článek

Mohlo by Vás zajímat