Zahraniční investice přispívají hospodářskému růstu Česka, potvrzuje OECD

Důležitost zahraničních investic a lidského kapitálu pro budoucí prosperitu české ekonomiky bylo hlavní téma prvního ročníku Czech Investment Forum s podtitulem Invest in People. Akci pořádala agentura CzechInvest ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která na akci představila vlastní průzkum o dopadu zahraničních investic na produktivitu a inovace malých a středních podniků v Česku.

„Zahraniční investice posilují naši ekonomiku, přináší nová pracovní místa a zvyšují českou konkurenceschopnost. Nalákat je můžeme nejen naší strategickou polohou a kvalifikovanými pracovníky, ale také tím, že budeme sledovat aktuální trendy, hledat nové příležitosti a budovat efektivní investiční prostředí,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Úspěch Česka při získávání zahraničních investic v posledních desetiletích významně přispěl k hospodářskému rozvoji a růstu produktivity.

První ročník Czech Investment Forum přivítal více než stovku účastníků z řad zástupců vlády, firem, investorů, regionů a tuzemských i světových odborníků. Ti se účastnili dvou panelových diskuzí zaměřených na podporu inovací v malých a středních podnicích a na důležitost kvalifikované pracovní síly.

„Hlavním cílem agentury CzechInvest je aktivně podporovat projekty, které rozvíjejí investiční klima v zemi a inovují průmysl. Kromě toho se snažíme propojovat firmy a instituce, aby společně pracovaly na zlepšování kvality pracovních míst a vytváření příznivého prostředí. Je nezbytné, abychom o těchto tématech mluvili a věnovali jim pozornost, protože lidský kapitál je základem každé ekonomiky. V dnešním rychle se měnícím světě je zásadní, aby naši lidé měli přístup k co nejlepším vzdělávacím a profesním příležitostem. Jen tak můžeme zajistit, aby Česko nadále prosperovalo a zůstalo atraktivním místem pro investice,“ říká Jan Michal, generální ředitel agentury CzechInvest.

„Úspěch Česka při získávání zahraničních investic v posledních desetiletích významně přispěl k hospodářskému rozvoji a růstu produktivity. Zpráva OECD přináší komplexní analýzu a praktická doporučení, jak na tento úspěch navázat a zajistit, aby přínosy zahraničních investic využívaly místní malé a střední podniky k podpoře inovací a udržitelného růstu,“ konstatuje Ana Novik, vedoucí Divize investic OECD.

Zástupci OECD uvedli první panel s názvem Unlocking Czech Innovative Potential představením závěrů ze své studie, která shrnuje vazby mezi přímými zahraničními investicemi a malými a středními podniky. OECD popisuje současný stav, kdy od 90. let 20. století zaznamenává Česko silný hospodářský růst, který těží ze své strategické polohy, silné průmyslové základny a konkurenceschopných nákladů práce. To napomáhá jeho přibližování k průměrným příjmům v OECD a EU.

Malé a střední podniky jsou klíčové pro inovační a růstový potenciál české ekonomiky a pro přilákání kvalitních přímých zahraničních investic do země.

Zpráva obsahuje také doporučení ke zlepšení v rámci některých oblastí. Mezi ně patří například potřeba zlepšení institucionální spolupráce k lepšímu propojení mezi zahraničními investicemi a místními malými a středními podniky s cílem zvýšit inovace a produktivitu. Dále pak zlepšit možnost podnikům zapojit se do činností s vyšší přidanou hodnotou jako dodavatelé a partneři zahraničních nadnárodních podniků.

„Malé a střední podniky jsou klíčové pro inovační a růstový potenciál české ekonomiky a pro přilákání kvalitních přímých zahraničních investic do země. Přesto se české malé a střední podniky potýkají s problémy při rozšiřování a integraci činností s vysokou přidanou hodnotou, přičemž jejich produktivita práce zaostává za průměrem EU. Akční doporučení uvedená v nové zprávě OECD mohou českým malým a středním podnikům pomoci zvýšit jejich schopnosti, aby se staly úspěšnými dodavateli a partnery zahraničních nadnárodních společností,“ uvádí Lucia Cusmano, zástupkyně vedoucí Divize pro malé a střední podniky a podnikání OECD.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat