Vysoká poptávka po zaměstnancích v Česku trvá. Možnost pro příchozí z Ukrajiny

business-5779840_1280

Podíl nezaměstnaných osob v únoru mírně poklesl na 3,5 % z lednových 3,6 %, což svědčilo o velmi silné poptávce po pracovnících ze strany zaměstnavatelů. Situace na domácím pracovním trhu zůstává zatím pozitivní a je i nadále charakterizována vyšším počtem nabízených volných pracovních míst (rekordních 363,9 tis.), než počtem nezaměstnaných (263,4 tis.). Takto razantní nárůst nových pracovních míst je na začátku roku velmi neobvyklý a svědčí o velmi utaženém pracovním trhu. Pandemie již nepředstavuje pro většinu odvětví domácí ekonomiky výraznější problém.

Novým zásadní výzvou pro vývoj na domácím pracovním trhu jsou však dopady vojenského konfliktu na Ukrajině a to hned v několika rovinách. V průběhu nadcházejících měsíců i v souhrnu za celý letošní rok je nutné počítat s ještě vyšší inflací, která bude mít negativní dopad na spotřebu domácností a na ochlazení spotřebitelské poptávky a tím pádem i na tvorbu nových pracovních míst.

Pro některé, především menší podniky, tak může být problematické přenést další růst nákladů na odběratele či koncového zákazníka. Podniky ve stavebnictví či zpracovatelském průmyslu mohou mít pro změnu ještě větší problémy s nedostatkem zaměstnanců a dodávkou materiálu. Na druhé straně část nabízených volných pracovních míst mohou zaplnit příchozí z Ukrajiny.

V souhrnu tak optimistický výhled na pokračující pokles nezaměstnanosti (podílu nezaměstnaných osob) směrem k 3 % a níže začíná dostávat povážlivé trhliny. Na zásadnější přehodnocení vývoje pracovního trhu pro letošní rok, je však zatím příliš brzy.


Autorem textu je analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák 

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat