Výdaje na důchody odpovídají 31% státního rozpočtu

V roce 2023 byly Českou správou sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) vyplaceny důchody v hodnotě 670 mld. Kč. Po přičtení výdajů na důchody ozbrojených složek* (15 mld. Kč), představovaly výdaje na důchody 685 mld. Kč a tvořily 31,1 % státního rozpočtu. Meziročně došlo k nárůstu celkových výdajů o 17%, absolutně o 97 mld. Kč. Souhrnná data za rok 2023 přinesl měsíčník Českého statistického úřadu Statistika & My.

Podíl na státním rozpočtu se rovněž zvýšil, a to o 1,5 p. b. Z celkových výdajů na důchody vyplacené ČSSZ naprostá většina prostředků směřovala do výplat starobních důchodů, a to 564 mld Kč. Dále bylo vydáno 65 mld. Kč na invalidní důchody, 31 mld. Kč na vdovské důchody, 5 mld. Kč na sirotčí důchody a 4 mld. Kč na vdovecké důchody.

ZDROJ: ČSÚ, Statistika & My

Některý z důchodů vyplacených ČSSZ pobíralo k 31. 12. 2023 celkem 2 846 tisíc osob, což představuje 26% obyvatel Česka. Starobní důchod dostávalo 2 371 tisíc osob, což je o 4 tisíce víc než na konci roku 2022. Ze všech příjemců starobního důchodu pobíralo
578 tisíc zároveň vdovský nebo vdovecký důchod.

Mezi starobními důchodci převažují ženy, z deseti osob pobírajících v roce 2023 starobní důchod bylo šest žen. Vyšší zastoupení žen mezi důchodci souvisí jednak s tím, že se v průměru dožívají vyššího věku, a také s tím, že především v minulosti odcházely
do důchodu dříve než muži. V prosinci 2023 představoval průměrný starobní důchod (vyplacený samostatně bez vdovského či
vdoveckého důchodu) 20 310Kč, což je o 2 212Kč více, než v prosinci roku 2022.

V roce 2023 pobíralo 733 tisíc osob (319 tisíc mužů a 414 tisíc žen) starobní důchod, který byl přiznán předčasně, ať už v minulosti, nebo nově v roce 2023. To představovalo 31 % ze všech příjemců plného starobního důchodu (33% v případě mužů a 29% v případě žen).

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat