Vloni vzniklo více než 112 000 nových firem, nejvíce od roku 1994

V roce 2022 vzniklo v České republice přes sto tisíc nových firem. To je nejvíce od roku 1994 a druhý nejvyšší počet od vzniku samostatné České republiky. Nejvíce firem bylo založeno v Praze, nejméně aktivní jsou noví podnikatelé v Karlovarském kraji. Téměř ke 100 tisícům se ovšem vyšplhal i počet zaniklých společností, z nichž tři čtvrtiny tvoří OSVČ. Vyplývá to z údajů společnosti Imper, která poskytuje největší online databázi českých firem.

Oproti předchozím letům nevzniklo loni nejvíce nových společností na začátku roku, který je pro zakládání firem typický, ale v srpnu, těsně následovaném lednem a říjnem. Naopak nejméně firem bylo vytvořeno v červenci a na konci roku. Třetina nových firem byla založena v Praze, na druhém konci se ocitlo Ústí nad Labem, Hradec Králové a Pardubice, v nichž se zrodilo necelé 1 % všech nových firem.

„Na počet nově vzniklých firem má zásadní vliv zejména počet obyvatel ve městě či kraji. Praha si i jako kraj drží s 28% podílem výrazný odstup od Jihomoravského a Středočeského kraje. Naopak na konci se ocitá Karlovarský kraj, který má nejméně obyvatel a zrodilo se zde jen dva tisíce nových společností,“ doplňuje Tomáš Berger, CEO Imper.

Z pohledu právní formy tvořily fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona (OSVČ) přes 60 % nově vzniklých společností. Společnosti s ručením omezeným se umístily na druhé pozici s 24% podílem. S velkým odstupem následují zahraniční fyzické osoby (7 %), spolky a společenství vlastníků jednotek (obojí cca 2 %). Vzniklo také 931 akciových společností, 237 nadačních fondů a 30 politických stran či hnutí.

Drtivá většina nově založených společností jsou svým oborem zařazené pod tzv. volné živnosti, což koresponduje s nadpolovičním podílem nově vzniklých OSVČ. Na druhém místě se umístily společnosti zaměřené na přípravu staveniště (7 %), reagující na stavební boom posledních let. Třetí místo v oborech pak opět souvisí s poptávkou po nemovitostech a bydlení – patří pronájmu a správě nemovitostí (5 %).

Skoro 100 000 zaniklých firem

Loňský rok si připíše neveselý rekord v počtu zaniklých firem, kterých bylo téměř 100 000 a téměř tak dorovnaly počet nově založených společností. „Nejvíce společností končilo ke konci roku, tedy v listopadu a prosinci, kdy jich zanikla téměř třetina. Většinu přitom tvořili živnostníci, následovaní společnostmi s ručením omezeným. Můžeme zde sledovat jasný vliv inflace a prudkého růstu cen energií, který byl pro řadu firem likvidační,“ dodává Tomáš Berger z Imperu.

Z pohledu oboru podnikání zaniklo nejvíce firem podnikajících ve velkoobchodu a jeho zprostředkování (7,6 %) těsně následované maloobchodem (7 %). Nedařilo se ani firmám v oborech stravování v restauracích, pronájmu a správy nemovitostí a výstavby bytových a nebytových budov.

Nejčastěji končili pražští podnikatelé

Svou činnost v loňském roce ukončilo 20 488 společností z Prahy, s odstupem následuje Brno (4439 firem) a Ostrava (2739 firem). Naopak nejméně „odpadlíků“ si připisuje Olomouc, kde skončilo jen 795 společností.

„Hlavní město Praha si tak připisuje téměř pětinu z celkového počtu zaniklých firem, následuje Jihomoravský, Středočeský a Moravskoslezský kraj s přibližně 10% podíly,“ doplňuje Tomáš Berger.

V roce 2022 ukončilo působení 70 784 podnikajících fyzických osob, což je 72 % z celkového počtu zaniklých firem. Na druhém místě se umístily s.r.o. (13 %). Skončilo také 4 535 spolků, 762 akciových společností, 371 družstev a 36 nadačních fondů.

„Zajímavý je i věk zaniklých firem, kdy vloni nejčastěji končily ty založené krátce po revoluci, v roce 1991. Tvoří 11 % všech zaniklých společností,“ uzavírá Berger.

Ruské firmy jsou na ústupu

Firmem založených v Česku, které mají zahraničního jednatele nebo vlastníka, v loňském roce vzniklo téměř 2600, což je i průměr posledních 3 let. Nejvíce, téměř 4 tisíce, jich bylo založeno v roce 2018. Největší množství takovýchto společností u nás zakládají Slováci (888), následováni lidmi z Ukrajiny (467). Další v pořadí jsou občané ze sousedních nebo nedalekých zemí. Konkrétně jde o Poláky (253), Němce (183), Maďary (82), Italy (79) a Rakušany (73).

Největší pokles zaznamenal počet firem se zahraničními vlastníky či podnikateli z Ruské federace. Těch u nás v roce 2007 vzniklo více jak 900 a každoročně vznikaly další stovky. Z důvodu války na Ukrajině a zavedení sankcí proti Rusku loni vzniklo 12 společnostní ovládaných občany Ruské federace, nejméně od roku 1994.

Sdílet článek

Mohlo by Vás zajímat