Vizionáři 2022: ocenění pro nejpřínosnější inovační počiny Česka

Projekt vizionáři už od roku 2010 každoročně oceňuje nejpřínosnější inovační počiny Česka. Cílem je upozornit na české firmy, podnikatele a výzkumné organizace – konkrétní autory inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb, ale také napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů. V odborné porotě projektu zasedají zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Úřadu průmyslového vlastnictví, ČSÚ, Technologického centra Praha či sdružení CzechInno, jež akci pořádá.

Letošnímu ročníku vévodily inovace z oblasti úspor přírodních zdrojů, energií i environmentální aspekty, bodovaly i projekty z oblasti inovativního odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky.

Titul Vizionář 2022 získalo počátkem prosince šest subjektů a čestná uznání udělila odborná porota dále jedenácti inovativním počinům. Osobnostmi projektu Vizionáři 2022 byli vyhlášeni Prof. Martin Fusek, ředitel společnosti IOCB TECH, s.r.o. a Ing. Milan Petrák, ředitel Technoparku VŠCHT Kralupy.

„Inovační potenciál našich firem je mnohem větší, než my sami předpokládáme, a tak každým rokem můžeme znovu obdivovat co dokážou. Mají náš velký respekt. Jsem rád, že můžeme být stabilním finančním partnerem nejen pro inovativní firmy, ale i pro více než čtvrt milionu podnikatelských subjektů v ČR,“ říká k zapojení do projektu Vizionáři Michal Sachr, ředitel Korporátního centra Komerční banky, která se na akci též podílí.

Držiteli titulu Vizionář 2022 se stali:

– Společnost HELP SERVICE – REMOTE SENSING s.r.o. za svou Databázovou aplikaci HsOptika pro evidenci a správu optických sítí a její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti telekomunikací,

– Společnost HYPOXIA Group s.r.o. za své Hypoxické systémy pro ochranu prostor proti požárům a jejich důsledkům a technologický, ekonomický a sociální přínos této inovace v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti provozů a prevence škod,

– Společnost Kinalisoft s.r.o. za svůj systém Test-it-off – technologii kontrolora kvality výrobků budoucnosti a jeho technologický a ekonomický přínos v oblasti průmyslové výroby,

– Masarykova univerzita – CEITEC za LYNX – diagnostický nástroj využívající sekvenování nové generace pro analýzu biomarkerů hematoonkologických onemocnění, který vyvinula ve spolupráci se společností HPST, s.r.o., a technologický, ekonomický a sociální přínos této inovace v oblasti medicíny a specificky hematoonkologie,

– Společnost ReFork SE, která porotu zaujala svou Unikátní technologií pro výrobu jednorázových příborů a jiných výrobků z odpadního dřevního materiálu a její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti recyklačního hospodářství a odpovědné spotřeby,

– Společnost STIMVIA s.r.o. za URIS® – systém pro neinvazivní a selektivní stimulaci nervových drah směřujících do mozku s cílem usnadnit léčbu urologických pacientů a jeho technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti ochrany zdraví, úspor ve zdravotnickém systému a zvyšování kvality pacientů s urologickými diagnózami.

Držiteli čestných uznání odborné poroty jsou:

– Společnost Amitia s.r.o. za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast průmyslové výroby, kterého dosáhla vývojem svého nástroje PLAiN určeného pro pokročilé plánování výroby,

– Společnost Apis Innovation s.r.o. za technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast zemědělství a včelařství dosažený vývojem a uvedením na trh termosolárního úlu,

– Společnost CityZen s.r.o. za novou technologii úpravy bavlněných oděvů proti potu a špíně její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti textilního průmyslu a zlepšení komfortu života uživatelů textilních výrobků,

– Společnost FORTES interactive, s.r.o. za samočisticí technologii LOTUS foil pro ochranu dotykových displejů a její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti ochrany zdraví obyvatel,

– Společnost Hayaku s.r.o. za její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti zvyšování kvality života lidí se zrakovým postižením s pomocí Cash Readeru – jediné mobilní aplikace pro čtení bankovek pro nevidomé na českém trhu,

– Společnost HF servis s.r.o. za její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví obyvatel spojený s vývojem IG GCA ANTIVIRu – antibakteriálního a antivirového polymeru,

– Společnost LESPROJEKT-SLUŽBY s.r.o. za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast zemědělství a cloudovou aplikaci FarmInsight určenou pro precizní zemědělství,

– Konsorcium Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav techniky, MISTRA, s.r.o. a AGAMA, a.s. za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti lesnictví a inovativní techniku a technologie pro těžbu a následnou výsadbu náletových dřevin,

– Společnost New Water Group, s.r.o. za technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti úpravy a recyklace vody dosažený vývojem inovativní technologie pro úpravu a recyklaci vody na bázi konceptu MINT,

– Společnost Pinflow energy storage, s.r.o. za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti optimalizace ukládání a spotřeby elektrické energie s pomocí unikátních svazků redoxních průtočných baterií,

– Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast odpadového hospodářství a plastikářského průmyslu dosažený pomocí vývoje elektrostatického separátoru plastů.

Odborná porota vybrala dvě Osobnosti projektu Vizionáři, kterými jsou:

– Prof. Ing. Martin Fusek, CSc., ředitel IOCB TECH, s.r.o., a to za celoživotní přínos v oblasti podpory transferu technologií,

– Ing. Milan Petrák, ředitel Technoparku VŠCH Kralupy, a to za celoživotní přínos v oblasti implementace výsledků chemického výzkumu do průmyslové praxe.

Ocenění si ze slavnostního večera odnesli nejen blahopřání a ocenění, ale zejména i okamžité nabídky k další spolupráci v oblasti technologického i obchodního rozvoje od přítomných partnerů projektu i od ostatních oceněných subjektů.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat