V srpnu vzniklo 2355 nových firem, nejvíce od roku 2019

V srpnu bylo v České republice založeno 2 355 obchodních společností, to je o 65 více než v loňském roce. Zároveň, co se vzniku nových firem týče, se jedná o nejsilnější srpen od roku 2019. V srpnu zároveň zaniklo 1 019 firem, o 58 méně než loni. Celkově pak během prvních osmi měsíců letošního roku vzniklo 19 097 firem a 8 994 jich zaniklo. Po odečtení zaniklých firem od těch nově vzniklých tak na letošní rok zatím připadá čistý přírůstek 10 103 firem. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„Letos v srpnu připadlo na 10 zaniklých firem 23 nově vzniklých, což je oproti letošnímu průměru o dvě více. Stabilní zájem o podnikání koresponduje s klesajícím podílem nevýkonných úvěrů, tedy zlepšením platební morálky, a také s rostoucím objemem firemních úvěrů, protože banky se jim neobávají půjčit. Objem úvěrů firem je navíc stále nižší než objem jejich vkladů,“ uvedla Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Od začátku roku vzniklo v Česku 19 097 nových obchodních společností, což je sice o 1 044 méně než vloni, ale na druhou stranu je to stále více, než v roce 2020, kdy jich do konce srpna vzniklo pouze 17 848. Zároveň od začátku roku zaniklo 8 994 firem, což je o 538 méně než loni. Od roku 2020 navíc tento počet každoročně klesá.

Nejvíce firem vzniklo od začátku roku v Praze (9 377) a Jihomoravském kraji (2 364). Nejméně firem naopak vzniklo v Karlovarském (210) a Liberekém kraji (323). Za prvních osm měsíců vzniklo ve všech krajích méně obchodních společností než loni. Největší pokles nových firem zaznamenal Moravsloslezský kraj, kde vzniklo 1 407 firem, což je o 18 % méně než loni. Následují kraje Jihočeský s 542, Liberecký s 323 a Pardubický s 436 novými firmami. Ve všech těchto krajích klesl od loňska počet nových firem o 12 %.

Nejvíce firem letos zaniklo opět v Praze (4 601) a v Jihomoravském kraji (921), nejméně na Vysočině (90) a v Karlovarském kraji (128). Nejvíce se meziročně snížil počet zaniklých firem v Karlovarském kraji, a to o 60 %, a v Plzeňském kraji o 46 %. Naopak výraznější nárůst, a to  o 31 %, zaniklých firem zaznamenal Moravskoslezský kraj, v  kraji Vysočinaletos zaniklo o 29 % firem více než loni.

I přes úbytek nových firem se díky nižšímu počtu  zaniklých jejich celkový počet firem zvýšil  téměř ve všech krajích. Jediou výjimkou  je Ústecký kraj, kde na 10  zaniklých firem připadá pouze 9 nových. Letos tam zatím ubylo celkem 43 společností. Krajem s  nejvýraznějším  růstem počtu  firem, je Olomoucko s 36 novými firmami připadajícími na 10 zaniklých.

Nejvíce nových firem vzniklo v prvních osmi měsících v odvětví nakládání s nemovitostmi (2 989), v odvětví obchodu (2 974) a ve zpracovatelském průmyslu (2 248). Nejméně firem vzniklo v dopravě a skladování (626) a v odvětví ubytování a stravování (751). Oproti loňskému roku nejvíce narostl počet  vzniklých firem v zemědělství, a to o 55 %. Nejvíce naopak poklesl počet nových firem v odvětví nakládání s nemovitostmi (-24 %) a v ubytování a stravování (-19%).

Nejvíce firem od začátku roku zaniklo v odvětví obchodu (2 884) a v odvětví nakládání s nemovitostmi (1 848). Nejméně firem pak zaniklo zemědělství a lesnictví (187), v dopravě a skladování (210) a v informačních a komunikačních činnostech (222). Nejvíce oproti loňsku poklesl počet zaniklých firem v dopravě a skladování (-15 %), v odvětví obchodu (-11 %) a v ubytování a stravování (-10 %).

Kromě odvětví obchodu, firem vzniklo a zaniklo přibližně stejně, se v letošním roce zvýšil  celkový počet firem ve všech odvětvích. Nejrychleji přibývají firmy v zemědělství, kde na 10 zaniklých firem připadá 68 nově vzniklých, a v odvětví informačních a komunikačních činností, kde bylo od začátku roku každých 10 zaniklých společností nahrazeno 36 vzniklými.

Více než polovina firem, které v letošním roce zanikly, byla na trhu 16 let a více. Nejméně naopak z trhu mizely firmy do 5 let působení.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat