Svaz průmyslu: Udržitelnost se stává nedílnou součástí byznysu

Roste počet firem, které v udržitelnosti vidí obchodní příležitost nebo způsob, jak zvýšit svoji konkurenceschopnost. Plyne to z průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR, do kterého se zapojilo celkem sto firem. Většina z nich se již začíná připravovat na novou unijní legislativu CSRD, která od roku 2024 zpřísní pravidla pro transparentnost, rozsah a detail podávaných zpráv a přinese další administrativu s tím spojenou.

Jak upozornil server BusinessInfo.cz, v šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR 87 % podniků potvrdilo, že se aktivně udržitelnosti věnují. 60 % dotázaných pak udržitelnost vnímá jako velmi důležitou pro konkurenceschopnost firmy. Průzkum také ukázal, že podniky si rychle osvojují koncept ESG (z anglického „Environmental, Social, and Governance“). To i potvrzuje fakt, že 70 % z nich vnímá udržitelnost jako komplexní přístup k naplňování ESG.

Přes dvě třetiny podniků se udržitelnosti věnují z vlastního přesvědčení. Více než 40 % firem jako důvody uvádí rovněž snahu zvýšit svoji atraktivitu u zákazníků, obchodních partnerů i zaměstnanců, zvýšit svoji konkurenceschopnost a kontrolovat náklady a vypořádat se s přicházející legislativou. Každá třetí tuzemská firma již v udržitelnosti spatřuje obchodní příležitosti.

Celkem 63 % firem má také vypracovanou strategii a cíle pro oblast udržitelnosti, přičemž všechny se svou strategií pravidelně seznamují své zaměstnance. Hlavní motivací podniků k systematickému přístupu v udržitelnosti je nejčastěji vlastní přesvědčení, konkurenceschopnost a udržení nákladů, snaha zvýšit svoji atraktivitu u zákazníků a obchodních partnerů, přilákat investice a také snaha vystupovat jako lepší zaměstnavatel. Cíle udržitelného rozvoje OSN zná rámcově polovina dotázaných, většina z nich se na některé konkrétní cíle zaměřuje. Nejčastěji se jedná o odpovědnou výrobu a spotřebu, zdraví a kvalitu života a také diverzitu a rovné příležitosti pro ženy a muže.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat