Stát finančně podpoří provoz malých koloniálů na venkově

Ministerstvo průmyslu a obchodu již přijímá žádosti do druhé výzvy programu Obchůdek 2021+, který má pomoci koloniálům v obcích do tisíce obyvatel (nebo v obcích do tří tisíc obyvatel v případě, že se prodejna nachází v místní části do tisíce obyvatel). Žádosti je možné podávat do 15. října.

„Maloobchodní prodejny jsou důležité pro život obyvatel v menších obcích. Jeden kraj může v letošním roce získat až čtyři miliony korun, je tak možné přispět až 130 tisíc korun na jednu prodejnu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Cílem programu je přispět k zachování maloobchodních prodejen na venkově. Vzhledem k vysoké inflaci a vysokým cenám energií MPO vybízí kraje, aby navýšily částku dotace pro prodejny i z vlastních finančních prostředků.

Program podporuje především tyto provozní náklady/výdaje prodejen:

  • Nájem za objekt prodejny vč. poplatků za energie.
  • Mzdy prodavačů/prodavaček a dalšího případného personálu prodejny.
  • Poplatky za telefon či internet.
  • Poplatky za platební terminál (poplatky za pronájem platebního terminálu či za jednotlivé uskutečněné transakce).

„Do první výzvy se zapojilo celkem jedenáct krajů a bylo podpořeno 428 prodejen částkou 31 milionů korun. Nyní jsme částku pro vesnické koloniály zvýšili na 130 tisíc korun tak, abychom ještě více pomohli zejména s náklady na energie,“ říká ředitel podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Pavel Vinkler.


Žádosti je možné podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Pokud se kraj do systému registroval již v rámci předchozích programů MPO, není nutná nová registrace. Bližší informace jsou k dispozici také na webových stránkách www.obchudek2021plus.cz.

 

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat