Schodek státního rozpočtu již téměř vyčerpal schválené saldo

Po pěti měsících roku 2024 hospodaří stát se schodkem minus 210,4 mld. Kč. To sice vzhledem k silnějšímu výběru daní představuje meziroční zlepšení, z pohledu letošního roku je však vyčerpán již téměř celý schodek schválený pro tento rok. Stát tak musí v následujících měsících posílit zejména příjmovou stranu.

Z hlediska příjmů státní rozpočet v květnu zaznamenal meziroční zlepšení o 60,4 mld. Kč (+9,1 %), což je dáno zejména vyšším výběrem daní, kdy oproti loňskému květnu stát obdržel o 34,8 mld. Kč více, na pojistném je to +24,7 mld. Kč. To ovšem z pohledu alikvótního plnění rozpočtu představuje zatím pouze 37 % plánovaných příjmů, což je méně, než by bylo potřeba pro zpomalení růstu schodku.

Celkové dosavadní příjmy v tomto roce dosahují výše 721,1 mld. Kč, z toho pouze 50,1 mld. Kč tvoří příjmy z Evropské unie. V daňové oblasti si stát oproti loňsku polepšil o 6,2 % u DPH, u spotřebních daní jde o zlepšení ve výši +9,4 %, markantní je nárůst zejména u spotřební daně z minerálních olejů (+15,1 %).

Za zmínku stojí i speciální daně z hazardních her, na kterých se letos dosud vybralo o 40,5 % více než loni, přičemž za tímto rozdílem může stát i květnové mistrovství světa v ledním hokeji, když sázkové kanceláře zaznamenaly nárůst tržeb i klientů.

Z pohledu výdajů stát v květnu dopadl o 0,9 mld. Kč lépe než loni, jde tedy o téměř totožný výsledek. Z pohledu alikvótního plnění je tato část rozpočtu téměř odpovídající stádiu roku, když dosavadní plnění za prvních pět měsíců činí 42,3 % plánovaného rozpočtu. Celkové dosavadní výdaje v souhrnu čítají na 931,5 mld. Kč, z čehož pouze 61,9 mld. tvoří podíl plateb do EU.

Z běžných výdajů tvoří oproti předchozímu roku největší procentuální nárůst neinvestiční transfery SZIF, kde došlo ke zvýšení o 33,4 % (o 5,2 mld. Kč). V absolutním vyjádřením však nejvíce narostly výdaje na sociální dávky, které si letos vyžádaly již o 22,0 mld. Kč více než ve stejném období předchozího roku.

Z hlediska kapitálových výdajů naopak loňský rozpočet vydával nepatrně více, avšak rozdíl je pouze 0,1 mld. Kč. Zejména poklesly investiční transfery státním fondům (o 51,8 %), které byly vykompenzovány výše zmíněným nárůstem neinvestičních transferů v této oblasti.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat