Rusko bylo dosud pátým nejvýznamnějším obchodním partnerem EU. To se změní

Podle nejnovějších údajů Eurostatu export Evropské unie do Ruska v roce 2021 představoval 4,1% z celkového vývozu mimo hranice EU a dosáhl ekvivalentu 89 mld. eur. Rusko bylo pro Unii pátým nejvýznamnějším mimounijním exportním trhem, více se vyváželo do USA, Spojeného království, Číny a Švýcarska. Ve svém aktuálním vydání časopisu Statistika & My to uvádí Český statistický úřad.

Co se týká struktury exportu do Ruska, největší podíl měl loni vývoz strojů a zařízení (17,8%), chemikálií a chemických produktů (11,5 %) a motorových vozidel (10,7%). Výraznou část tvořily i základní farmaceutické produkty a přípravky (9,5 %) a počítače, elektronické a optické přístroje (7,4%). Co se týká jednotlivých zemí EU, podíl Ruska na celkovém vývozu se u nich značně liší. Nejtěsnější vztahy s ruskou ekonomikou měly v roce 2020 sousedící země – z Litvy mířilo do Ruska 13,4% exportu, z Lotyšska 12,9%, z Estonska 5,6% a z Finska 5,3%.

Zbytek zemí EU měl od těchto států větší odstup. Nejmenší podíl vývozu do Ruska na celkovém vývozu měly Malta (0,2%), Irsko (0,2%) a Portugalsko (0,3%). Tyto podíly se v posledních letech zásadněji neměnily. Dlouhodobě je ale pro EU klíčový dovoz z Ruska. Ten v roce 2021 dosáhl 158 mld. eur a tvořil 7,5% z celkového importu zvnějšku do EU. Rusko bylo třetím největším mimounijním dodavatelem po Číně a USA.

Důležitá je hlavně struktura dovozu do EU. Ze 41,8% tvořily dovoz z Ruska ropa a zemní plyn. Koks a rafinované ropné produkty představovaly 15,1% a základní kovy 10,8%. Podle Eurostatu odpovídal dovoz z Ruska 28,4% mimounijního dovozu ropy a ropných produktů.

Největší podíl dovozu z Ruska na celkovém dovozu měly v roce 2020 Finsko (9,8%), Litva (8,8%) a Estonsko (8,3%). Naopak nejmenší podíl dovozu z Ruska měly Lucembursko (0,1 %), Malta (0,3 %) a Irsko (0,3 %). Import z Ruska je ale velmi citlivý na změny cen surovin. Právě v roce 2020 došlo k velkému propadu cen ropy a zemního plynu, a v roce 2019 byl proto podíl dovozů z Ruska u největších importérů výrazně vyšší – u Litvy to bylo 14,5% a u Finska 13,6%.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat