Rizika pro nový rok: energetika a inflace

Potenciální energetická krize  souvisí jak s růstem cen, tak s politickými riziky. Již více než deset let po globální finanční krizi se centrální banky na rozvinutých trzích potýkají s nízkou inflací. Ale v důsledku pandemie se spotřebitelské a výrobní ceny vyšplhaly na maximální hodnoty za několik dekád.

Tento růst cen byl podpořen nesouladem nabídky a poptávky u komodit a přetrvávajícím narušením globálních dodavatelských řetězců. Ještě důležitější ale je, že zvýšení cen, které bylo zpočátku odborníky po celém světě považováno jako přechodné, zůstalo na vzestupu celé měsíce, což vyvolává otázky ohledně načasování a rozsahu měnové politiky. Toto téma se prolíná nejméně polovinou rizik definovaných v seznamu společnosti Dun & Bradstreet.

Globální inflace

Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou energie doprovázející znovuotevření ekonomiky se pravděpodobně zhorší s příchodem zimy na severní polokouli. Ta přichází v době, kdy OPEC+ nevyslyšel americkou žádost na uvolnění dodávek ropy. Riziko, že se dále porostou ceny energií, je největším problémem ve 4. čtvrtletí 2021 má vysoké skóre rizika: GPI 42 (skóre se pohybuje v intervalu 1–100; vyšší skóre znamená větší dopad).

Potíže dodavatelských řetězců

Narušení odběratelsko-dodavatelských vztahů se v průběhu pandemie objevovalo opakovaně od polovodičů po komodity. Toto riziko zůstává zvýšené i ve 4. čtvrtletí, ale za zmínku stojí i historické sucho v Brazílii, Argentině a Paraguayi, které pravděpodobně znesnadní klíčové říční plavby lehčích nákladů.

Energetická výzva pro Evropu

Summit COP26 – konference o změně klimatu – v listopadu 2021 přinesla smíšené závěry ohledně opatření v oblasti klimatu. Největší riziko, které z toho plyne, je zmatek ohledně směru a tempa energetického přechodu. Zatímco tlak na dekarbonizaci na celém světě je zřejmý a země se přihlásily k emisním cílům, energetická krize způsobená nedostatkem uhlí ukázala omezení při plnění těchto cílů. To představuje výzvu pro obchodní investiční rozhodnutí. Tomuto riziku Dun & Bradstreet přiřadila skóre GBI 21.

Fiskální obavy na rozvíjejících se trzích

Trvalý nebo náhlý nárůst cen by mohl přimět více rozvíjejících se trhů ke zpřísnění měnové politiky. To zvýší jejich náklady na obsluhu dluhu, což může vést ke snížení ratingu země a tlaku na státní rozpočty. Navíc to pravděpodobně sníží vyhlídky na globální ekonomický růst. Tomuto riziku Dun & Bradstreet přiřadila skóre GBI 20.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat