Reálné mzdy ještě klesají, ale trend se již brzy obrátí

I přes naděje, že ve druhé polovině roku reálné mzdy českých zaměstnanců začnou růst, se tak zatím ještě nestalo. Průměrná nominální mzda v Česku rostla ve třetím čtvrtletí tohoto roku o 7,1 %, ale vzhledem k 8% inflaci reálná mzda tudíž poklesla o 0,8 %.

Tento výsledek odpovídá predikcím trhu, zatímco náš odhad i ČNB byl mírně pesimističtější. Bezprostřední reakce na finančních trzích byla takřka nezaznamenatelná, kdy koruna ztratila jen pár haléřů.

V absolutním vyjádření se průměrná mzda ve třetím kvartálu dostala na úroveň 42 658 Kč a oproti druhému čtvrtletí tak mírně poklesla (43 193 Kč). Po očištění o sezónní vlivy ovšem mzda rostla i na mezičtvrtletní bázi, a to o 1,5 %, tedy stejně jako v předchozím čtvrtletí. Mediánová hodnota se zvýšila z 36 816 Kč na 37 492 Kč, ale stále většina společnosti nedosáhne ani na průměrný výdělek v tuzemsku.

Podíváme-li se na jednotlivá odvětví, tak opět nejvyšší nárůst mezd byl zaznamenán v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (+13,7 %). Následují odvětví, ve kterých se také podařilo překonat tempo inflace, jako informační a komunikační činnosti (9,0 %), ubytování, stravování a pohostinství (8,8 %) či činnosti v oblasti nemovitostí (8,6 %). Naopak téměř nulový nárůst (0,9 %) mezd je evidován u ostatních činností.

Z geografického pohledu i nadále zůstává Praha místem, kde si Češi mohou zdaleka nejvíce vydělat. V průměru lidé pracující v hlavním městě pobírají necelých 52 tisíc, zatímco na druhém místě ve Středočeském kraji lidé dosáhnou v průměru na takřka 43 tisíc. Nejnižší mzdu inkasují lidé stále v Karlovarském kraji (37 164 Kč), zatímco v často propíraném Ústeckém kraji průměrná mzda již atakuje hranici 40 tis. Kč.
I dnešní výsledek růstu mezd potvrzuje, že čeští zaměstnanci ani v situaci velmi napjatého trhu práce a vysoké inflace nedokázali pro sebe vyjednat lepší mzdové ohodnocení.

Reálné mzdy tak i nadále klesají, což se odráží na spotřebě domácností, která se propadla v rámci Evropské unie ze všech nejvíce. To se muselo zákonitě projevit na výkonu české ekonomiky, která jako již jediná v EU nedokázala stále ještě dosáhnout předcovidové úrovně. Z pohledu ČNB se ovšem jedná o relativně povzbudivý údaj, protože panovaly obavy ohledně možného vzniku mzdově-inflační spirály, ale od té jsme na míle vzdáleni. Další argument pro přísnější měnovou politiku tak odezněl a bankovní rada může přistoupit ke snížení sazeb ještě v tomto roce.


Autorem textu je Martin Kron, analytik Raiffeisenbank 

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat