Přes miliardu korun na digitalizaci podniků. MPO vypsalo dvě nové výzvy

gears-g294c5cef5_1280

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu na podporu digitalizace podniků z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), ve které je připraveno 500 milionů korun. MPO také vyhlásilo pátou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF) v podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Tam je k dispozici 550 milionů korun z Národního plánu obnovy.

„Podpora malých a středních podniků a digitalizace patří mezi naše priority. Proto vyhlašujeme výzvy, které podnikům pomohou s jejich rozvojem a posílí jejich konkurenceschopnost. Jsou to právě digitalizace a automatizace, které Českou republiku posunou blíže k zemím, které patří mezi celosvětovou špičku,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ve výzvě z OP TAK mohou firmy žádat o dotaci na nákup a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu mapuje a vyhodnocuje postupný technologický vývoj, který posunul významnou část provozních výdajů (služby, licence atd.) do virtuálního prostředí, a právě z těchto důvodů reagoval na tento trend vyhlášením výzvy Digitální podnik – virtuální podnik – výzva I., která tuto oblast plně podporuje a doplňuje tak výzvy Digitální podnik a Virtuální podnik vyhlášené v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Národního plánu obnovy.

„Digitalizace podnikových procesů již není volbou, ale nutností pro společnosti, které chtějí zůstat v dnešní digitální době konkurenceschopné,“ říká vrchní ředitel sekce pro EU fondy Marian Piecha.

Výzva se zaměřuje na menší projekty. Žadatelem mohou být malé a střední podniky a realizace projektů je omezena pouze na jednu etapu. Míra podpory je stanovena podle velikosti podniků, a to 40 % pro malé podniky a 30 % pro střední podniky. Podrobnější informace jsou na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zároveň Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo pátou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF) v podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Cílem je podpořit zavádění inovací v malých a středních podnicích. Žádat o ni mohou tyto podniky ze všech regionů České republiky včetně hlavního města Prahy. Žádosti je možné podávat do 9. června 2023.

Výzva se zaměřuje na okamžik, kdy firma potřebuje zavést inovace do výroby, nebo uplatnit nové postupy či organizační schémata ve své činnosti a nabídky produktů na trhu. Má tedy například dokončen vývoj nového produktu a musí připravit nový výrobní proces. Podpořit lze právě zavedení procesu, stejně jako poskytování nových chytrých služeb a zefektivňování procesů prostřednictvím nových informačních systémů. Obsahem projektu může být inovace produktu, výrobního procesu či organizační inovace nebo libovolná kombinace, pokud tvoří v konkrétním případě jeden logický celek.

„Soutěž má obdobné podmínky jako soutěž předcházející v tomto dotačním programu. Opět je nezbytným předpokladem, že projekt svým zaměřením na stanovené digitální cíle přispěje k rozvoji a zvýšení úrovně digitalizace uchazeče o podporu a přinese také konkrétní ekonomické přínosy, tedy zvýšení tržeb či úspory nákladů,“ dodává vrchní ředitel sekce pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Každý podnik může do soutěže přihlásit pouze jeden projektový záměr, na který může získat dotaci ve výši až 20 milionů korun. Těžiště způsobilých nákladů by mělo spočívat v nákladech neinvestičních, přípustné jsou však i investice do dlouhodobého majetku, a to v režimu de minimis, která je co do výše limitována (max. částkou 200 tisíc EUR). Za úspěšně ukončený projekt se považuje ten, kdy je inovace úspěšně zavedena a generuje ekonomické přínosy, závazně deklarované v návrhu přihlášeném do veřejné soutěže.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat