Přebytek obchodní bilance je již na úrovni loňska

Bilance zahraničního obchodu za prvních pět měsíců dosáhla již vyššího salda než za celý loňský rok. Oproti předchozím měsícům květnový výsledek skončil pod odhadem trhu (+28,4 mld. Kč), když vývoz překonal dovoz o 13,6 mld. Kč.

V meziročním srovnání nejvíce přispěl k pozitivnímu saldu obchod s elektrickými zařízeními, kde díky zlepšení bilance o 6,4 mld. Kč došlo k přechodu z pasiv do aktiv. Podobným tempem jako v dubnu (-4,5 mld. Kč) se snížil deficit obchodu s ropou a zemním plynem, v květnu přesně o 4 mld. Kč.

Vývoz byl meziročně vyšší o 1,2 % a dosáhl výše 388,4 mld. Kč, zatímco hodnota dovozeného zboží zůstala oproti minulému roku takřka nezměněna (374,8 mld. Kč).

Tradičně příznivý vliv měl i obchod s motorovými vozidly, jehož kladné saldo vzrostlo o 2,7 mld. Kč. Na druhé straně nepříznivý vliv na obchodní bilanci měl zejména vyšší deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji (-5,2 mld. Kč). Opět se navýšil schodek obchodu s rafinovanými ropnými produkty (-4,1 mld. Kč). Následuje obchod se základními kovy, jehož záporné saldo ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se zvýšilo o 1,8 mld. Kč.

V případě posledně jmenovaného se navíc může schodek dále prohlubovat, jelikož firmy v rámci reportu indexu nákupních manažerů (PMI) uvádějí rostoucí cenové tlaky v potravinách, a právě u základních kovů. To může mít negativní konsekvence na výkon celého českého průmyslu, který je charakteristický kromě vysoké energetické náročnosti také orientací na tzv. těžký průmysl.

Očekáváme, že kladná salda obchodní bilance budou následovat i v dalších měsících, kdy by zahraniční poptávka mohla postupně získávat na síle.

Vývoz byl meziročně vyšší o 1,2 % a dosáhl výše 388,4 mld. Kč, zatímco hodnota dovozeného zboží zůstala oproti minulému roku takřka nezměněna (374,8 mld. Kč). V meziměsíčním srovnání po sezónním očištění ovšem vývoz (-3,2 %) i dovoz (-2,1 %) poklesly. Přebytek obchodní bilance se státy EU se meziročně zvýšil o více než 2 mld. Kč a naopak deficit obchodu se státy mimo EU se snížil o necelé 2 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu skončila ve všech pěti měsících letošního roku s kladným saldem, v květnu konkrétně ve výši 13,6 mld. Kč. Za pouhých pět měsíců již překonala úroveň celého minulého roku. Očekáváme, že kladná salda obchodní bilance budou následovat i v dalších měsících, kdy by zahraniční poptávka mohla postupně získávat na síle.

Dosud byla spíše slabšího charakteru, což limitovalo zejména české exportéry. Rizikem této prognózy je pomalejší než předpokládaný růst v zahraničí a další geopolitický vývoj, kdy kromě Blízkého východu a prezidentských voleb v USA budeme pozorně sledovat další směřování Francie po parlamentních volbách, které s vysokou pravděpodobností vyhrála levicová Nová lidová fronta.


Autorem textu je Martin Kron, analytik Raiffeisenbank

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat