Podíl nezaměstnaných osob v srpnu mírně vzrostl na 3,6 %

laptop-2838918_1280

Podíl nezaměstnaných osob dle metodiky MPSV se zvýšil z červencových 3,5 % na 3,6 % v srpnu. „Pokud srpnové a červencové hodnoty podílu nezaměstnaných osob zaokrouhlíme na dvě místa za desetinou čárkou (3,58 % a 3,55 %), tak je zřejmé, že byl srpnový nárůst nezaměstnanosti zcela marginální,“ upozorňuje analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Za mírným srpnovým nárustem nezaměstnanosti stály téměř výhradně sezonní faktory. Během letních měsíců obvykle na pracovním trhu nedochází k výraznějším pohybům a vyšší fluktuaci lze očekávat až od září. Srpen opět potvrdil, že čísla z domácího pracovního trhu zůstávají silná. Dopad již rok trvající stagnace (mělká recese) tuzemské ekonomiky do nezaměstnanosti je zatím minimální.

Počet volných pracovních míst zůstává i nadále vysoký a převyšuje počet nezaměstnaných. V srpnu 281,2 tis. volných pracovních míst oproti 260,8 tis. uchazečům o zaměstnání. Počet volných pracovních míst za období leden až červenec činil 284,5 tis. V srpnu se počet volných pracovních míst snížil na 281,2 tis. „Dělat negativní závěry z tohoto poklesu by však bylo hodně předčasné. Otázkou samozřejmě zůstává kvalita pracovních míst, když na více jak 70 % volných pracovních pozic je požadováno jen základní či nižší vzdělání (tj. zhruba 200 tis. z celkového počtu). Podle experimentální statistiky ČSÚ bylo ve 2. čtvrtletí nabízeno 97,1 tis. volných pracovních míst,“ podotýká Novák.

V souhrnu za celý letošní rok očekává, že podíl nezaměstnaných osob bude 3,7 %: „Rizikem pro o něco citelnější růst nezaměstnanosti v závěru letošního roku je propouštění v průmyslu v případě, že bude pokračovat pokles nových zakázek. Na nějaké výraznější změny na tuzemském pracovním trhu to do konce letošního roku nevypadá. A to ani přes skutečnost, že stagnace domácí ekonomiky bude pravděpodobně pokračovat i ve druhé polovině roku.“

 

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat