Nezaměstnanost v Česku se opět snížila

Míra nezaměstnanosti v květnu mírně poklesla na 3,6 % a potvrdila tak klesající trend dosavadní části roku. Oživení ekonomiky a teplejší počasí se dle očekávání projevuje na trhu práce, kde v porovnání s předchozím rokem ubývá nově zaevidovaných nezaměstnaných, zatímco Úřadu práce se daří více uchazečů umísťovat do zaměstnání.

Celkově činil počet uchazečů o zaměstnání ke konci května 274 tisíc, což je o necelých 6 tisíc osob méně oproti dubnu. Snížil se i počet pracovních míst evidovaných Úřadem práce, od dubna poklesl ale jen o 1529 míst na 266 tisíc v květnu. Počet uchazečů tak stále převyšuje počet volných pracovních míst, rozdíl se ale zmenšuje. Na jednoho uchazeče o práci nyní připadá v průměru 0,97 volných pracovních míst.

Z regionálního hlediska zůstává nezaměstnanost nejvyšší v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, v obou dokonce převyšuje 5 %. Naopak nejnižší nezaměstnanost vykazuje Praha a Vysočina (shodně 2,7 %). Okresem s nejvyšší nezaměstnaností je stále Karviná (8,1 %), která zároveň trpí i relativně nejnižší nabídkou práce, když jedno volné pracovní místo připadá na více než deseti uchazečů.

Ke zvýšení nezaměstnanosti oproti předchozímu měsíci došlo v sedmi okresech, a to opět v Mostě a v Mladé Boleslavi, nově pak v Plzni-jih, Plzni-sever, v Ústí nad Labem, v Chomutově a v Praze-západ. V 70 okresech ale nezaměstnanost poklesla, nejnižší podíl vykazuje stále Praha-západ (1,5 %) a Praha-východ (1,4 %).

I přesto, že nižší růst české ekonomiky v prvním čtvrtletí upozornil na možnost pomalejšího oživení v tomto roce, trh práce nadále vykazuje vysokou poptávku po pracovní síle a trend klesajícího podílu nezaměstnaných tak pokračoval i v květnu. Ve druhém čtvrtletí se pozitivně projevují sezónní vlivy, kdy stoupá poptávka zejména po pracovnících v zemědělství či pohostinství, k oživení ale dochází i v odvětví průmyslu, kde pokles zaměstnanosti již zpomaluje.

 

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat