Nezaměstnanost na začátku roku dále rostla

Podíl nezaměstnaných osob (PNO) v lednu vzrostl na 4,0 % z prosincových 3,7 %. Jedná se o pravidelný sezónní vzorec, kdy na začátku kalendářního roku dochází k nárůstu nezaměstnanosti. Tržní konsenzus byl pro leden sice na 3,9 %, ale z o trochu výraznějšího nárůstu nezaměstnanosti zatím nemá smysl dělat negativní scénáře pro letošní rok. Obzvláště, když zapůsobilo i zaokrouhlení nezaměstnanosti na jedno desetinné místo (PNO v lednu 3,96 %).

V lednu zároveň došlo ke snížení nabídky volných pracovních míst (266,8 tis.) a to jak oproti prosinci (271,8 tis.), tak ve srovnání s loňským lednem (281,1 tis.). V lednu již tak druhý měsíc v řadě platilo, že počet nezaměstnaných (295,5 tis.) mírně převyšoval nabízené pracovní pozice (266,8 tis.). Opět se však zatím podle mě nejedná o nic zásadního, když v lednu pravidelně dochází k poklesu poptávky po pracovnících kvůli sezónnosti a celkový počet nabízených míst zůstává navzdory poklesu české ekonomiky (loni pokles HDP o 0,4 %) vysoký. Obratem je však třeba zmínit kvalitu pracovních míst, když na více jak 70 % volných pracovních pozic je požadováno jen základní či nižší vzdělání. Podle experimentální statistiky ČSÚ bylo ve 3. čtvrtletí nabízeno 96,7 tis. volných pracovních míst.

Lednové konjunkturální průzkumy sice avizovaly, že firmy v průmyslu i ve službách plánují propouštět, ale v podobném duchu vyznívaly tyto průzkumy i po většinu loňského roku a k žádným zásadnějším změnám na pracovním trhu nedošlo. Stále tak vycházím z předpokladu, že většina firem i nadále čeká na oživení poptávky a až na výjimky výraznější snížení pracovních sil neplánuje. Nové pracovníky začíná více poptávat sektor stavebnictví.

V únoru ještě nelze vyloučit další mírný nárůst nezaměstnanosti s ohledem na negativní sezónnost. PNO se tak teoreticky může dostat na 4,1 %. Od března však začne sezónně neočištěná nezaměstnanost opět klesat a vrátí se zpět pod 4 %. Pokud se v průběhu letošního roku začne pozvolna rozjíždět i česká ekonomika, tak by se měl PNO letos stabilizovat kolem 3,7 %. V případě pokračující stagnace české ekonomiky by nezaměstnanost mírně rostla a PNO by se pohyboval kolem 4 %.


Autorem textu je Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat