Nemáte lidi? Programy ekonomické migrace fungují i za pandemie

laptop-2838918_1280

Česká vláda pokračuje ve svých třech programech ekonomické migrace zaměřené na příchod kvalifikovaných zaměstnanců ze třetích zemí do českých firem. Ministerstvo průmyslu a obchodu, do jehož gesce programy spadají, si projekty pochvaluje. Příkladem je program klíčový a vědecký personál; ten je zaměřen na příchod IT specialistů, inženýrů a vývojářů či pracovníků na klíčové pozice ve firmách. Zatímco v roce 2019 do něj bylo zařazeno průměrně 90 pracovníků měsíčně, v roce 2020 se jednalo o už víc než 130 pracovníků měsíčně. Podobně si v roce 2020 vedl také Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec.

„Ukazuje se, že programy ekonomické migrace s jasně nastavenými kritérii a transparentním procesem získávání pobytových oprávněních byly jednoznačně krokem správným směrem,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček „Význam programů je navíc podtržen současnou situací, kdy programy představují jediný způsob, jak české firmy mohou získat kvalifikované zaměstnance ze třetích zemí na dlouhodobější pracovní vztah,“ dodává ministr.

Vládní programy ekonomické migrace, které byly spuštěny od 1. září 2019, fungovaly ještě v první třetině roku 2020 bez jakýchkoliv omezení. To se změnilo s pandemií koronaviru, kdy v návaznosti na zákaz cestování do ČR a pozastavení přijímání žádostí o pobytová oprávnění na zastupitelských úřadech ČR došlo 12. března 2020 k pozastavení všech tří programů, postupně však byly znovu spuštěny. Program klíčový a vědecký personál a Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec byly v plném rozsahu obnoveny k 25. květnu 2020. Program kvalifikovaný zaměstnanec byl v plné šíři obnoven k 15. červnu 2020 s tím, že působnost byla limitována na země, v nichž situace umožňovala náběr žádostí na zastupitelských úřadech ČR (například na zastupitelských úřadech v Bělehradě, Kišiněvě nebo generálním konzulátu ve Lvově). K 3. srpnu 2020 byl následně obnoven provoz na většině zastupitelských úřadů ČR.

Od srpna bylo tedy obnoveno fungování všech tří programů ekonomické migrace, i když byl pozastaven příjem nových žádostí o pobytová oprávnění na některých zastupitelských úřadech kvůli zhoršené epidemiologické situace v dané zemi (například ke konci roku v Mongolsku).

V rámci Programu klíčový a vědecký personál bylo do programu zařazeno víc než 1 300 zahraničních pracovníků včetně rodinných příslušníků (v roce 2019 od září do prosince se jednalo o 360 pracovníků) pro 178 společností. Pracovníci nejčastěji pocházeli z Ruska, Japonska, Ukrajiny, Turecka či Indie. Největší zájem byl o řídící pracovníky, IT specialisty, specialisty v oblasti marketingu, účetní a auditory, právníky, ale také o výzkumné pracovníky nebo novináře.

V případě Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec bylo zařazeno víc než 710 pracovníků včetně rodinných příslušníků (v roce 2019 od září do prosince se jednalo o 273 pracovníků) pro 174 společností, přičemž mezi nejčastější zdrojové země patřily Ukrajina, Rusko, Indie, Vietnam a Bělorusko. Největší zájem byl o pracovníky v IT oborech, ale také o zdravotníky, manažery a techniky.

U Programu kvalifikovaný zaměstnanec měla na zastavování a obnovování příjmu žádostí o pobytová oprávnění, a tedy čerpání kvót pro jednotlivé země, vliv epidemická situace v dané zemi. Z celkových dat za rok 2020 vyplývá, že i přes výrazná omezení v roce 2020 se u většiny zemí vyčerpalo průměrně 50 % roční kvóty (Bělorusko, Filipíny, Mongolsko, Srbsko a Černá hora a Ukrajina). U Indie se podařilo vyčerpat kvůli epidemické situaci jen něco kolem 33 % roční kvóty, zatímco u Kazachstánu a Moldávie čerpání roční kvóty dosáhlo cca 75 %.

„Pro české firmy bylo klíčové obnovení fungování Programu kvalifikovaný zaměstnanec na Ukrajině s roční kvótou 40 000 žádostí. Zvýšený zájem jsme zaznamenali také o zaměstnance z Kazachstánu a Moldavska, a to vedle Mongolska a Filipín, které spolu s Ukrajinou tvoří hlavní zdrojové země pracovní síly, na které je program zaměřen,“ doplňuje náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat