Některé firemní dluhopisy byly od počátku nastaveny jako podvod, popisuje analýza

O některé vydavatele podnikových dluhopisů by se měla rovnou zajímat policie, shrnuje ve své detailní analýze tuzemských podnikových dluhopisů forenzní společnost Surveilligence: „Část emitentů přistoupila k tomuto způsobu financování již od počátku s podvodným úmyslem.“

„Neschopnost některých firem dostát závazkům není výsledkem podnikatelského neúspěchu, jakkoliv se tak snaží působit, ale je přímo zakódována v celém projektu emisí podnikových dluhopisů,“ varuje dále forenzní společnost Surveilligence.

Ta se specializuje na vyšetřování sofistikované hospodářské kriminality a ve své aktuální analýze se detailně zaměřila na firemní dluhopisy vydané v České republice v období od 1. ledna 2013 do 31. srpna 2021. Dohledala celkem 1084 emisí podnikových dluhopisů od 496 firem v souhrnné výši 339,3 mld. Kč.

Počet a částky emitovaných podnikových nadlimitních a podlimitních emisí dluhopisů v období od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2021 (v mil. Kč):

ZDROJ: se svolením Surveilligence

V insolvenci zatím skončilo 34 firem; často přitom ještě krátce předtím své dluhopisy nabízely na trhu investorům.

Jak říká výkonný ředitel společnosti Surveilligence Jan Lálka, na téma se rozhodli zaměřit právě v reakci na nedávné pády dluhopisových a směnkových emitentů jako ARCA Investments, nebo EMTC Tomáše Bárty, ve kterých přišly tisíce investorů v součtu o miliardy korun.

Zejména malé a střední firmy se prostřednictvím emisí vlastních dluhopisů v posledních letech snažily získat finanční zdroje pro chod firmy nebo svou další expanzi. „Investor nákupem dluhopisů získává právo, aby mu emitent dluhopisů splatil jistinu spolu s dohodnutými úroky. Investor tedy dobrovolně přijímá pozici věřitele, zatímco emitent dluhopisů se stává jeho dlužníkem,“ vysvětluje princip investor Vladimír Brůna.

 

Malé emise takzvaných podlimitních dluhopisů (do ekvivalentu jednoho milionu eur, tedy zhruba 25 milionů korun) nebyly od roku 2012 do května 2020 nijak centrálně evidovány. Změnila to až nedávná novela zákona ukládající povinnost evidence u Centrálního depozitáře cenných papírů.

Podle odhadů České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování drobní investoři nakoupili jen v roce 2020 různé rizikové podnikové dluhopisy až za čtyřicet miliard korun – mimo jakoukoliv regulaci a dohled.

„Jde o překvapivě masivní segment trhu s aktivy. Lidé obvykle netuší, kolik emisí těchto dluhopisů vzniklo a jak velké objemy prostředků riskovali a riskují investoři, kteří si tyto nástroje zvolili. Řada emisí podnikových dluhopisů je investorům nabízena v  době, kdy je finanční zdraví emitenta podlomené,“ upozorňuje v úvodním slově analýzy Jaroslav Schönfeld, akademický ředitel Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka.

Analýza Surveilligence popisuje i konkrétní situace, kdy už během nabízení emise byly podávány investorům záměrně zkreslené a lživé informace o finanční situaci firmy. „Téma vnímáme jako poměrně velký celospolečenský problém,“ konstatuje Jan Lálka. „Kromě neetického jednání, informační asymetrie nebo morálního hazardu jsme identifikovali výskyt Ponziho schématu (tzv. letadla), podvody, zkreslování informací o osobě a o hospodaření emitenta a tunelování majetku emitenta,“ dodává.

Prodejci dluhopisů jsou také motivování prodat maximum bez ohledu na riziko i na finanční zdraví firmy. „Z našich šetření emitentů dluhopisů v úpadku a dostupných informací z insolvenčního rejstříku vyplývají vysoké náklady hrazené za zprostředkovatelské služby investičním zprostředkovatelům. Náklady na distribuci se pohybovaly v rozsahu 8 % až 10 % z hodnoty investice do emise,“ upozorňuje analýza společnosti Surveilligence.

Podnikové dluhopisy jsou sice běžným nástrojem, jimiž si firmy v Česku i ve světě zajišťují financování, při jejich nákupu je ale nutné být obezřetný. Z podstaty jde o rizikovější investici podle známé poučky „čím vyšší je výnos, tím vyšší je riziko“.

Varovným znakem by mělo být například to, že až dvě třetiny emitentů vůbec nepublikovaly ve sbírce listin své finanční výkazy. Do jednoho roku před emisí je publikovala pouhá jedna desetina emitentů, do jednoho roku od data emise pak jedna pětina emitentů. „Tento výsledek poskytuje tristní obrázek o transparentnosti emitentů a o naivitě nebo hlouposti investorů, kteří investovali své prostředky do společností, o kterých nemohli mít dostatečné a důvěryhodné informace,“ konstatuje analýza.

Sdílet článek

Mohlo by Vás zajímat