Nedostatek zaměstnanců narušuje firmám směnný provoz. Hledají proto inovace

Firmy fungující ve směnném provozu se v současnosti potýkají s nevyhovujícím plánováním lidských zdrojů a až 55 % z nich má problém sladit množství práce s požadovaným počtem zaměstnanců na danou směnu. Chtějí proto investovat do projektů, které by jim organizaci práce svých zaměstnanců zjednodušily.

Z průzkumu, který provedla poradenská společnost Déhora ve více než sto firmách se směnným provozem, 36 % podniků přiznává, že postrádají dostatečnou flexibilitu, která by jim umožnila se rychle přizpůsobovat náhlým změnám, jako jsou například nepředvídatelné nemoci či karantény zaměstnanců nebo chybějící materiál, 32 % firem pak čelí dlouhodobému nedostatku pracovních sil, což často vede nejen k chaosu při organizování práce, ale i k větším finančním nákladům kvůli nutným přesčasům.

Pro více než třetinu (36 %) firem se stalo plánování směn a organizace pracovní doby zaměstnanců mnohem náročnější, než tomu bylo před koronavirovou pandemií. Na problémy polovina (51 %) z dotazových společností naráží často i proto, že u nich není provozně možné přesouvat určité množství plánované práce, protože na každé směně je vždy nutný stejný počet zaměstnanců. 67 % firem z těchto důvodů, ale i s ohledem na vývoj pandemie, plánuje přijímat inovativní opatření sledující HR trendy jako je flexibilita nebo modernizace procesů řízení pracovních sil. Téměř čtvrtina (23 %) společností, které se průzkumu zúčastnily, by také rády šly stejným směrem inovací, ale bohužel nemají potřebnou podporu od managementu.

„Pandemie změnila pohled na plánování a organizaci pracovní doby a mnoho společností zjistilo, že pokud si chtějí zaměstnance udržet a minimalizovat fluktuaci, musí se primárně zaměřit na jejich potřeby a pomocí dostupných prostředků je správně motivovat. Naštěstí dnes existují nástroje pro plánování pracovních sil, které jim to mohou značně usnadnit a současně zachránit chod provozu,“ říká Roman Urban ze společnosti Déhora, která se zabývá plánováním pracovních sil ve směnných provozech.

Přes polovinu společností (57 %) se tak chystá v rámci směnné práce investovat do projektů, které by jim pomohly zvýšit potřebnou flexibilitu a ony byly schopné přizpůsobit se v čase a v počtu zaměstnanců potřebám svých zákazníků. Od zavedení nových procesů si slibují méně přesčasové práce, lepší komunikaci i pracovní atmosféru a současně tak chtějí podpořit spokojenost a motivaci zaměstnanců a snížit tím míru fluktuace.

Pro splnění těchto předsevzetí plánuje polovina společností z průzkumu Déhory využít inovativní systémy a metody práce workforce managementu a 41 % firem je připraveno na implementaci specifického softwaru vyvinutého pro plánování a řízení směn, absencí i docházky, který je přístupný online pro všechny zaměstnance. 21 % firem by rádo využilo prostřednictvím outsourcingu specialisty pro plánování a řízení pracovních sil ve směnných provozech a 17 % zvažuje pro efektivní plánování lidských zdrojů vytvořit vlastní pracovní pozici v rámci HR oddělení.

 

 

 

 

O společnosti Déhora

Mezinárodní poradenská skupina Déhora je největší evropská společnost zabývající se plánováním a řízením pracovních sil ve společnostech se směnným režimem práce. Již od roku 1987 nabízí odborné znalosti organizacím ve všech sektorech ekonomiky a podílí se tak na zvyšování efektivity jejich podnikání. Díky praktickým zkušenostem z prostředí firem i rozsáhlým výzkumům a analýzám, které provádí, dokáže poskytnout klientům komplexní služby z oblasti plánování práce a lidského kapitálu včetně poradenství, školení a zavádění softwarových řešení. V současné době má Déhora pobočky v Nizozemsku, Belgii, Polsku, Spojených arabských emirátech a v České republice a pomáhá stovkám společností po celé Evropě téměř v každém odvětví od výroby a zpracovatelského průmyslu přes zdravotnictví, služby, logistiku až po státní správu. Mezi její významné klienty patří například firmy British American Tobaco, Audi, Nestlé, Siemens, Miele, Electrolux, Coca-Cola, Eindhoven Airport, Amsterdam Airport, Polish Airlines nebo Nizozemská a Belgická policie.

1 Celorepublikový průzkum společnosti Déhora pod záštitou MPSV na téma „Práce na směny aneb staronové výzvy a jejich řešení“, kterého se zúčastnilo 111 společností.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat