Návrhů na bankrot podnikatelů bylo nejméně od roku 2012

V prvním pololetí letošního roku bylo vyhlášeno 354 bankrotů obchodních společností, 2 870 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 7 468 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 538 návrhů na bankrot obchodních společností, 2 945 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 7 499 návrhů na osobní bankrot.

Počet firemních bankrotů byl nižší než prvním pololetí 2021, počet bankrotů podnikatelů i fyzických osob byl nejnižší od roku 2020. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Zatímco počet bankrotů obchodních společností se oproti prvnímu pololetí loňského roku snížil o 32, počet návrhů na jejich bankrot se zvýšil o 37. „Průměrný počet bankrotů obchodních společností za jeden měsíc dosáhl v letošním prvním pololetí na 59, ve stejném období za loňský rok to bylo 62 bankrotů. I přes pozitivní vývoj v prvním pololetí se dá ale přepokládat, že v důsledku obtížných podmínek pro podnikání překoná celkový počet bankrotů firem za letošní rok údaj z roku 2021. Tento vývoj naznačuje i pokračující růst počtu návrhů na bankrot obchodních společností,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

U fyzických osob podnikatelů se počet bankrotů oproti prvnímu pololetí roku 2021 snížil dokonce o 488 a počet návrhů na bankrot o 343. Počet návrhů na bankrot podnikatelů tak byl nejnižší za posledních devět let. „Na rozdíl od obchodních společností je počet bankrotů fyzických osob podnikatelů velmi blízký počtu návrhů na ně. Z toho lze odvodit, že soudní proces je v tomto případě poměrně rychlý,“ dodává Věra Kameníčková.

„Nízká úroveň bankrotů ve všech třech segmentech není až tak překvapivá, protože v letošním roce je setrvale nízký objem úvěrů ohrožených nesplácením a klesá jejich podíl na celkovém objemu úvěrů. To sice vzhledem k výpočtu úvěrů ohrožených nesplácením odráží situaci před třemi měsíci, ale i tak je splácení úvěrů na velmi dobé úrovni,“ říká Věra Kameníčková.

V červnu bylo vyhlášeno 60 bankrotů obchodních společností a 479 bankrotů fyzických osob podnikatelů a zároveň bylo podáno 100 návrhů na bankrot obchodních společností a 484 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů. Zatímco počet firemních bankrotů se oproti květnu zvýšil o 9, počet bankrotů podnikatelů se snížil o 29.

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v červnu vyhlášeno v Praze (35) a v Jihočeském kraji (5). Naopak žádný bankrot společnosti nebyl vyhlášen v Ústeckém kraji. Mezi podnikateli bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (76) a na Ústecku (62), nejméně na Vysočině (10) a v Karlovarském kraji (18).

Během prvního pololetí letošního roku bylo v České republice vyhlášeno 7 468 osobních bankrotů a podáno 7 499 návrhů na osobní bankrot. Počet osobních bankrotů se tak meziročně snížil o 858, tedy o 10 %, a počet návrhů na osobní bankrot o 742 návrhů, tedy o 9 %.

Počet osobních bankrotů se meziročně snížil ve všech krajích ČR s výjimkou Karlovarského kraje. Tento kraj má třetí nejvyšší počet bankrotů na 10 000 obyvatel (18,7 bankrotu na 10 000 obyvatel kraje za posledních 12 měsíců). Nejvyšší meziroční pokles zaznamenal kraj Vysočina, což je kraj s nejnižším počtem bankrotů na 10 000 obyvatel v ČR (9,5 bankrotu na 10 000 obyvatel za posledních 12 měsíců). Nejvyšší počet osobních bankrotů na 10 000 obyvatel v posledních 12 měsících vykázal Ústecký (19,8) a Moravskoslezský kraj (19,3), které spolu s Karlovarským krajem vykazují dlouhodobě nejvyšší míru osobních bankrotů.

„Počet osobních bankrotů i počet návrhů na ně v prvním pololetí setrvale klesá od roku 2020. V roce 2020 dosáhl počet osobních bankrotů nejvyššího počtu za posledních devět let když jich bylo zaznamenáno 9 523. V roce 2021 to bylo už 8 367 bankrotů a letos o další desetinu méně. Výsledek v letošním prvním pololetí tak potvrzuje klesající trend,“ říká Věra Kameníčková.

V červnu bylo vyhlášeno 1 226 osobních bankrotů, o 98 méně než v květnu. Počet návrhů na osobní bankrot se také meziměsíčně snížil, a to o 100 na 1 263. Nejvíce osobních bankrotů bylo v červnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (183), v Praze (153), v Ústeckém kraji (152) a ve Středočeském kraji (143). Nejméně naopak v Pardubickém kraji (38) a shodně na Vysočině a Karlovarsku (oba 46). „Karlovarský kraj nicméně vykazuje nadprůměrnou míru osobních bankrotů na 10 000 obyvatel, zatímco Praha a Středočeský kraj mají tento ukazatel podprůměrný,“ doplňuje Věra Kameníčková.

Sdílet článek

Mohlo by Vás zajímat