Na vysokých školách v Česku v roce 2023 studovalo 309 tisíc lidí

Na konci roku 2023 studovalo na vysokých školách v Česku celkem 308 640 osob. Přibližně devět z deseti studentů se vzdělávalo na některé z 26 veřejných vysokých škol, některou z 31 soukromých vysokých škol navštěvovalo 29 tisíc studentů.

Nejvíce, 40% studentů, se vzdělávalo v Praze, 20% v Brně, 8% v Ostravě a 7% v Olomouci. Největšími vysokými školami byly Univerzita Karlova v Praze (51 560 studentů), Masarykova univerzita v Brně (32 790 studentů) a Univerzita Palackého v Olomouci (22 890 studentů). Informuje o tom aktuální číslo časopisu Statistika & My, který vydává Český statistický úřad.

V posledních čtyřech letech počet studentů na vysokých školách v Česku mírně rostl. Mezi roky 2019 a 2023 se zvýšil o 20 tisíc (7%), a to především díky rostoucímu počtu studentů bakalářských programů.

Počet studentů magisterských programů zůstával v posledních čtyřech letech na 102 tisících ročně a počet studentů doktorských programů dokonce v minulém roce poklesl pod hranici 20 tisíc, což bylo nejméně od roku 2002. Z 19 775 doktorandů tvořili 28% cizinci. Přírodním vědám či matematice se věnovalo 24% studentů doktorského studia a 20% připadlo na obory z oblasti techniky, výroby a stavebnictví.

Od roku 2019 rostl nejrychleji počet studentů přírodních věd, ICT, vzdělávání a zdravotnictví. Ve všech těchto oborech se jejich počet zvýšil zhruba o pětinu. Naopak klesá zájem o studium technických oborů, které v roce 2023 studovalo o 15% (6 245) méně osob než v roce 2019. Mezi roky 2012 až 2022 se vlivem prudce klesající porodnosti v devadesátých letech snížil počet absolventů vysokých škol z 94,1 tisíce na 58,7 tisíce.

V roce 2023 došlo k opětovnému růstu na 63 224 absolventů. Přes polovinu absolventů představovali studenti, kteří dokončili bakalářské programy.

Počet cizinců studujících na vysokých školách v Česku rostl nepřetržitě již od roku 2001 a loni dosáhl úrovně 55 493, tedy 18% všech studentů. Nejvíce zahraničních studentů pocházelo dlouhodobě ze Slovenska (21 798), s odstupem pak následovali studenti z Ukrajiny (6 780), Ruské federace (6 272) a Kazachstánu (3 017).

Počet studentů z Ukrajiny se za poslední dva roky zvýšil o více než polovinu, naopak počet studentů z Ruské federace klesl o téměř čtvrtinu. V roce 2023 tak poprvé za posledních 20 let navštěvovalo vysoké školy v Česku více ukrajinských než ruských studentů.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat