MPO pomůže malým a středním podnikům s mezinárodní expanzí

profit-gaa99d28d0_1920

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje II. výzvu aktivity Marketing z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Výzva podpoří malé a střední podniky v účasti na zahraničních výstavách a veletrzích. Žádosti bude možné podávat od 29. 7. 2024 do 28. 3. 2025 prostřednictvím portálu ISKP2021+.

„Pro české firmy je účast na mezinárodních výstavách a veletrzích jedním z nástrojů, jak mohou získat nové obchodní partnery, zvýšit povědomí o značce a sledovat svoji konkurenci. Proto jsme pro malé a střední podniky připravili výzvu z OP TAK, prostřednictvím které mohou získat prostředky na pronájem výstavní plochy, dopravu expozice včetně vybavení a marketingové a propagační materiály. Díky tomu podnikatelům pomůžeme zvýšit prodej a rozšířit expanzi na nové exportní trhy,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.


Podrobnosti k výzvě jsou na webu www.optak.cz.


Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj je stanovena na 50 % z celkových způsobilých výdajů, přičemž minimální výše dotace na projekt činí 200 tisíc korun, maximální pak 2 450 000 korun.

„Podobně jako v první výzvě budou i tentokrát projekty využívat zjednodušených metod vykazování, které účinně snižují administrativní zátěž příjemců při realizaci projektů. Tyto zjednodušené postupy, které se již v předchozí výzvě osvědčily, zahrnují například jednodušší formuláře, snížené požadavky na dokumentaci a rychlejší schvalovací procesy. Díky těmto opatřením mohou příjemci více času věnovat samotné realizaci projektů a dosažení jejich cílů, místo aby byli zatěžováni administrativními úkony,“ dodává vrchní ředitel Sekce fondů EU Marian Piecha.

 

 

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat