Miroslav Novák: K výraznějšímu oživení spotřeby domácností zůstávám skeptický

woman-gaf43a1f3d_1280

Říjen po slabém 3. čtvrtletí přinesl mírné oživení maloobchodu, když tržby vzrostly oproti září o 0,6 % a v meziročním srovnání pokles tržeb zpomalil na 1,4 %. Mírně zlepšení říjnového maloobchodu je v souladu se zlepšením říjnové spotřebitelské důvěry. Druhým dechem je však třeba dodat, že maloobchodní tržby ve stálých cenách byly nyní v říjnu i přes oživení čtvrté nejslabší v letošním roce a celkově se maloobchod bez motorových vozidel nachází zhruba na úrovni roku 2018.

Konkrétně v říjnu oproti září vzrostly tržby za nepotravinářské zboží o 1,6 %, tržby za potraviny však stagnovaly a tržby za pohonné hmoty poklesly o 2,1 %.

Řada domácností se přepnula do úsporného režimu a ani pokles inflace a růst reálných mezd v příštím roce nemusí automaticky znamenat rychlý návrat spotřebitelského chování do starých kolejí.

V meziročním srovnání tržby poklesly jak za potraviny (-2,7 %), tak za nepotravinářské zboží (-1,0 %) a mírný růst byl patrný jen u pohonných hmot (+0,8 %). K meziročnímu růstu tržeb došlo v říjnu v několika oddílech jako např. u kosmetických a toaletních výrobků, v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží či internetovým prodejcům.

Navzdory lehce pozitivním říjnovým číslům z maloobchodu však ohledně výraznějšího oživení spotřeby domácností v nejbližších čtvrtletích zůstávám skeptický. Ne, že by k oživení spotřeby nemělo vůbec dojít, ale toto oživení bude pravděpodobně jen velmi pozvolné. Řada domácností se totiž ať již více či méně odůvodněně přepnula do úsporného režimu a ani pokles inflace a růst reálných mezd v příštím roce nemusí automaticky znamenat rychlý návrat spotřebitelského chování do starých kolejí.

Nezafunguje podle mě ani argument odložených úspor (nadúspory domácností z pandemie a vyšší míra hrubých úspor domácností v posledních čtvrtletích), protože tento údaj vůbec nezohledňuje to, jakým způsobem jsou úspory rozloženy mezi nízko, středně a vysoko příjmové domácnosti. Nepředpokládám tedy, že by domácností začali v příštím roce realizovat odloženou spotřebu a začaly výrazněji více utrácet. V neposlední řadě zde máme nejistotu domácností ohledně cenových změn na začátku příštího roku v citlivých položkách jako je elektřina, voda, teplo či potraviny.

Pokud v listopadu a v prosinci nedojde k výraznému oživení nebo naopak propadu maloobchodu, tak by za celý letošní rok měly maloobchodní tržby ve stálých cenách poklesnout o 4,5 %. V příštím roce již lze počítat oživováním maloobchodu, a to i s ohledem na pokles inflace a růstu reálných mezd. Toto oživení však bude pravděpodobně jen velmi pozvolné a rozhodně se nebude jednat o žádný boom v utrácení.


Autorem textu je Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta 

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat