Miroslav Novák: Důkaz, že spotřeba domácností již dosáhla dna

woman-gaf43a1f3d_1280

Letošní rok rozhodně nebude o nějakém boomu v utrácení a rychlém rozjezdu spotřeby domácností. Naopak je podle mě nutné počítat s tím, že oživování maloobchodu bude jen velmi pozvolné a na úrovně maloobchodních tržeb z r. 2021 ve stálých cenách se nedostaneme ani letos, a dokonce ani v roce 2025.

Prosincové maloobchodní tržby přinesly další důkaz toho, že spotřeba domácností již dosáhla dna a že dochází k pozvolenému obratu spotřebitelského apetitu domácností. Konktrétně v prosinci maloobchodní tržby vzrostly oproti listopadu o 0,2 % a v meziročním srovnání se zvýšily o 1,6 %.

Opravdu extrémní propad zaznamenaly v posledních dvou letech maloobchodní tržby za potraviny, které se hodnotově ve stálých cenách dostaly na rok 2014.

Obratem je však třeba zdůraznit, že ačkoliv maloobchodní tržby od loňského září meziměsíčně kontinuálně rostou (sezónně a kalendářně očištěná data), tak se prosinec hodnotou tržeb ještě stále nacházel po začátkem roku 2023.

V souhrnu za celý rok 2023 maloobchodní tržby poklesly o 4,1 %, když k oživení maloobchodu došlo teprve ve 4. čtvrtletí loňského roku.  Hlavním důvodem byla odeznívající vysoká spotřebitelská inflace, která ve druhé polovině loňského roku přeci jen již neznehodnocovala mzdy tak výrazně jako v roce 2022 a v první polovině r. 2023. Reálné mzdy sice i loni ve 4. čtvrtletí velmi pravděpodobně poklesly, ale přeci jen již zdaleka ne tak silně, jako tomu bylo v první polovině roku. Spotřebitelská důvěra však byla ve 4. čtvrtletí i nadále slabá.

Předpokládám, že v letošním roce bude maloobchod a s ním i spotřeba domácností oživovat.

Opravdu extrémní propad zaznamenaly v posledních dvou letech maloobchodní tržby za potraviny, které se hodnotově ve stálých cenách dostaly na rok 2014. Může za to především velmi vysoký růst cen potravin v kombinaci s propadem reálných mezd a přelitím části poptávky do zahraničí, především do Polska.

Předpokládám, že v letošním roce bude maloobchod a s ním i spotřeba domácností oživovat. Důvodem bude především to, že začnou konečně růst reálné mzdy s tím, jak spotřebitelská inflace zvolní pod 3 %. Roli v oživení maloobchodu může sehrát i pokles míry úspor českých domácností, které jsou v posledních 4 letech výrazně nadprůměrné. Zároveň se však nedomnívám, že dříve vytvořené úspory budou vrhnuty do spotřeby, obzvláště, když jsou mezi české domácnosti rozprostřeny velmi nerovnoměrně. Většina nadúpsor totiž připadá na čtvrtinu nejbohatších domácností.

V neposlední řadě je pravděpodobné, že letošní rok rozhodně nebude o nějakém boomu v utrácení a rychlém rozjezdu spotřeby domácností. Naopak je podle mě nutné počítat s tím, že oživování maloobchodu bude jen velmi pozvolné a na úrovně maloobchodních tržeb z r. 2021 ve stálých cenách se nedostaneme ani letos, a dokonce ani v roce 2025.

V letošním roce lze podle mě očekávat růst maloobchodu v rozmezí 3–4 %, když velmi důležitou roli bude hrát to, jak rychle porostou reálné mzdy. Dopad úsporného fiskálního balíčku na spotřebu tuzemských domácností bude podle mě jen omezený.


Autor je analytik společnosti Akcenta

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat