Ministryně Schillerová připouští rozpočtové provizorium. Nezvednou se platy, zastaví se investice

Alena Schillerová - ministryně financí České republiky

Ministerstvo financí se začalo připravovat na možnost, že Česko bude muset od počátku roku 2021 fungovat v rozpočtovém provizoriu – „s ohledem na obtížná jednání o podpoře zákona o státním rozpočtu na rok 2021 v Poslanecké sněmovně“. „Děláme všechno proto, aby se případné provizorium co nejméně dotklo běžného života. V tuto chvíli nastavujeme konkrétní postupy a komunikujeme se správci kapitol,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. Některé dopady rozpočtového provizoria budou ale citelné. V průběhu provizoria není například možné zvyšovat platy a schvalovat tarifní tabulky, platy pedagogických a nepedagogických pracovníků by proto zůstaly na úrovni roku 2020. Platy pedagogů přitom měly od 1. ledna vzrůst o 9%, platy nepedagogických pracovníků ve školství o 4,3%. Slíbené zvýšení ohodnocení by se odložilo také pracovníkům v sociálních službách. Dalším významným problémem spojeným s provizoriem je nemožnost vypisovat nové dotační tituly, stopka na investiční akce, zastavený rozvoj regionů a čerpání evropských peněz.

Dopady rozpočtového provizoria přehledně:

  1. V období provizoria nelze zvyšovat platy a schvalovat tarifní tabulky
  2. Významné omezení možnosti vypisovat nové dotační tituly – nejsou rozpočtově zabezpečeny.
  3. Nelze přesouvat prostředky mezi kapitolami ani z vládní rozpočtové rezervy.
  4. Musí být přednostně hrazeny všechny závazky, které byly nasmlouvány v minulosti.
  5. Nelze používat nároky z nespotřebovaných výdajů u minulých let

Ze zákona platí, že rozpočtové provizorium je povinné, pokud „není Poslaneckou sněmovnou schválen zákon o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok před prvním dnem rozpočtového roku“. Suma měsíčních výdajů rozpočtového provizoria je maximálně ve výši jedné dvanáctiny výdajů rozpočtu v roce 2020, v případě roku 2021 je to 155,4 mld. Kč měsíčně.


náhledové foto: Facebook A. Schillerové 

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat