Ministerstvo sčítá výdaje na podporu podnikatelů kvůli covidu

V rámci informace o pokladním plnění za leden až říjen tohoto roku Ministerstvo financí spočítalo i to, jak se v uplynulých měsících změnily běžné transfery podnikatelským subjektům. Ve sledovaném období jde v součtu o výdaj 39,2 mld. Kč.  Nárůst výdajů souvisí se silně navýšenými výplatami náhrad mezd v rámci programu Antivirus A a B v celkovém objemu 18,6 mld. Kč, především v květnu a červnu.

Transfery podnikatelským subjektům podle ministerstva zvýšil i vklad čtyři miliardy korun do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., na krytí závazků z poskytovaných záruk.

Výrazněji vzrostly také výdaje na projekty Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ (+6,1 mld. Kč). Dopad mělo i vyplacení ošetřovného pro OSVČ (2,2 mld. Kč) a prostředků v rámci programu COVID Nájemné (2,1 mld. Kč).

V srpnu byla rovněž Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s., převedena jedna miliarda korun na zabezpečení potravinové soběstačnosti. Nemocnice, které jsou obchodními společnostmi, získaly v průběhu října na mimořádné finanční ohodnocení svých zaměstnanců zhruba pět miliard Kč.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat