Ministerstvo financí: Majetek státu ke konci roku 2021 překročil hranici šesti bilionů korun

flag-gd084ab642_1280

Účetní závěrka státu za rok 2021 je i tentokrát významně ovlivněna dopady onemocnění covid-19. Stejně jako v roce 2020 byly i v roce 2021 vynakládány veřejné prostředky na podporu sektorů ekonomiky, podnikatelů, živnostníků i zaměstnanců, kteří byli postiženy důsledky této pandemie a protiepidemickými opatřeními. Fungovala řada dotačních programů, platily také daňové a administrativní úlevy. To vše mělo nepříznivý vliv na výsledek hospodaření nejen samotných účetních jednotek, především ústředních vládních institucí, ale i na výsledek hospodaření České republiky jako celku.

Aktiva státu měla v roce 2021 hodnotu 6 594,4 mld. Kč, tj. o 12,8 % více než v předchozím roce. Do státních aktiv patří zejména stavby, pozemky, movité věci či peněžní prostředky. Peněžní prostředky konsolidovaných jednotek státu dosáhly výše 883,4 mld. Kč,
tj. o 100,7 mld. Kč více než v roce 2020.

Majetek státu byl v roce 2021 financován z 29,1 % vlastním kapitálem a ze 70,9 % cizími zdroji. „Cizími zdroji se rozumí především vydané
dlouhodobé dluhopisy a státní pokladniční poukázky v celkové hodnotě 2 473,9 mld. Kč, přičemž státní dluhopisy dosahují výše 2 288,8 miliardy korun.

Meziroční navýšení u Ministerstva financí o 348,3 miliardy bylo způsobeno zejména financováním státních výdajů v důsledku covidové pandemie,“ vysvětluje náměstek pro finanční řízení a audit Jiří Fojtík. Z aktuální účetní závěrky dále vyplývá, že v roce 2021 došlo k významnému nárůstu jak krátkodobých pohledávek a závazků, tak finančních nákladů a výnosů. To souvisí zejména s dramatickým růstem cen elektřiny a plynu v rámci derivátových operací Skupiny ČEZ.

Přeceňováním derivátových operací na reálnou hodnotu, dochází vlivem významného růstu cen komodit k výraznému růstu nákladů a výnosů z přecenění. S pandemií onemocnění covid-19 jsou spojeny zvýšené náklady na transfery, které meziročně vzrostly o 4,6 % na celkových 1 148,3 mld. Kč.

K významným faktorům podílejícím se na jejich růstu patří zvyšování důchodů, sociálních dávek a především přímá státní pomoc
poskytovaná jako kompenzace dopadů covidové pandemie (kompenzační bonus pro OSVČ, Antivirus A+B, ošetřovné pro zaměstnance, programy na podporu podnikání či nájemného aj.).

Česká republika jako konsolidační celek vykázala v roce 2021 v důsledku covidové pandemie ztrátu ve výši -194,0 mld. Kč. Vládní část se na celkovém výsledku podílela zápornou částkou -292,3 mld. Kč a municipální část kladnou částkou 98,3 mld. Kč.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat