Meziměsíčně deficit ČR klesl na 215,4 mld. Kč

V polovině roku činí deficit státního rozpočtu 215,4 mld. Kč, což je o 56 mld. Kč lepší výsledek než ke konci května. Do státního rozpočtu navíc ve zbytku roku přitečou ještě peníze z historicky nejvyšší dividendy energetické skupiny ČEZ a z tzv. windfall tax. Přestože došlo k meziměsíčnímu snížení deficitu státního rozpočtu, tak meziročně příjmy rostly o 16,5 % (+130,2 mld. Kč), zatímco výdaje byly vyšší o 16,8 % (+162,6 mld. Kč).

Příjmům výrazně pomohly finanční prostředky z Evropské unie a finančních mechanismů ve výši 44,6 mld. Kč včetně zapojení prostředků vyhrazených v rámci Národního plánu obnovy (44,5 mld. Kč), vyšší výběr pojistného o 29,1 mld. Kč a také vyšší výběr příjmů právnických osob o 20,9 mld. Kč i fyzických osob o 10,0 mld. Kč.

Inkaso daně z přidané hodnoty se i v červnu meziročně snížilo v důsledku ustupující inflace a nižších maloobchodních tržeb. Naopak pokleslo inkaso spotřebních daní především ve spojitosti s prodloužením platnosti snížené sazby daně z motorové nafty.

Výdaje rostly zejména kvůli navyšování běžných výdajů v celkové sumě 151,7 mld. Kč. Největší část tvořily výplaty v sociální oblasti, konkrétně na důchody bylo vyplaceno meziročně o 56,5 mld. Kč více, kde se promítá řádná a mimořádná valorizace a příspěvek 500 Kč za vychované dítě. Dále stát vydal meziročně více než 44 mld. Kč na pomoc podnikatelům v souvislosti s vysokými cenami energií.

Obsluha státního dluhu činila 37,5 mld. Kč a meziročně se jedná o nárůst o 14,5 mld. Kč především z důvodu vyšších úrokových sazeb a proplácení výnosů protiinflačních dluhopisů.

„Červnový údaj dodal naději, že by přece jenom vláda mohla skončit s takovým deficitem (295 mld. Kč), který si naplánovala. Státní rozpočet ještě dostane injekci v podobě dodatečných příjmů, a to nejprve v srpnu, kdy ČEZ odvede státu, jako svému majoritnímu akcionáři, historicky nejvyšší dividendu. A poté také z windfall tax, a to ve dvou etapách – v září a prosinci. Rizika jsou stále značná, ale na základě těchto dat se domníváme, že schodek státního rozpočtu se bude pohybovat okolo naplánovaného deficitu,“ říká Martin Kron, analytik Raiffeisenbank.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat