Listopadová bilance: nejvyšší přebytek zahraničního obchodu za rok 2023

Listopadová bilance zahraničního obchodu skončila s kladným saldem ve výši 30,8 mld. Kč. To je dosud nejvyšší přebytek v rámci roku 2023, což je výsledek, který výrazně předčil náš i tržní odhad.

Významný podíl na takto pozitivní bilanci má opět automobilový průmysl, kde byl přebytek obchodu meziročně vyšší o 15,1 mld. Kč, což bylo dáno pravděpodobně vyšší říjnovou produkcí aut a jejich následnou distribucí. Podobně jako v předchozích měsících se vzhledem k poklesu cen ropy a zemního plynu na světových trzích a zároveň jejich nižšího dovezeného množství snížil schodek obchodu s těmito komoditami, a to o 11,3 mld. Kč.

Zahraniční obchod překvapuje svými výsledky i nadále překvapuje, a to navzdory tomu, že vývozci českého zboží čelí často velmi nízké poptávce ze zahraničí

Naopak novinkou je výrazné zlepšení bilance obchodu s elektrickými zařízeními (o 11,4 mld. Kč), které bylo způsobeno poklesem dovozu téměř o třetinu, čímž se saldo v tomto segmentu překlopilo do kladných čísel. K meziročnímu nárůstu o 5,2 mld. Kč došlo v případě obchodu se stroji a zařízeními.

Oproti říjnu tentokrát vývoz meziročně poklesl, a to o 2,6 % na 403,6 mld. Kč, zatímco dovoz se opět výrazně snížil, tentokrát o 15,4 % na 372,8 mld. Kč. Meziměsíčně se po sezónním očištění vývoz snížil o 1,4 % a dovoz o 3,7 %.

V meziročním vyjádření vývoz vzrostl o 3,8 % na 404,1 mld. Kč, zatímco dovoz se snížil o 5,7 % na 391,3 mld. Kč. I v meziměsíčním srovnání po sezónním očištění vývoz v říjnu rostl, a to o 0,6 %, kdežto dovoz poklesl o rovné jedno procento.

Zahraniční obchod překvapuje svými výsledky i nadále překvapuje, a to navzdory tomu, že vývozci českého zboží čelí často velmi nízké poptávce ze zahraničí, což se podepisuje i na nízkém výkonu české ekonomiky, který byl potvrzen i finálním údajem HDP za třetí kvartál roku 2023.

Na druhé straně i kvůli velmi utlumené spotřebě českých domácností je nižší poptávka po zahraničních produktech a zároveň klesají ceny i objemy importu komodit, kterými Česká republika nedisponuje v dostatečném množství. Za jedenáct měsíců loňského roku byla bilance zahraničního obchodu v přebytku 120,8 mld. Kč, a pokud v prosinci nedojde k signifikantnímu schodku bilance, tak ta skončí nad naším odhadem za rok 2023 (přibližně 100 mld. Kč).

V příštím roce očekáváme ještě vyšší přebytek obchodní bilance vzhledem k mírnému oživení ekonomik našich významných obchodních partnerů, zejména eurozóny a konkrétně Německa.


Autorem textu je Martin Kron, analytik Raiffeisenbank 

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat