Lidé loni mnohem méně utráceli, firmy zase škrtaly investice

calculator-385506_1280

Recese a vůbec koronavirová krize výrazně ovlivnila hospodaření domácností, a to jak na příjmové, tak i výdajové straně. Z nové sady dat vyplývá, že disponibilní příjem domácností jako celku v loňském roce rostl jen o něco málo pomaleji než v roce 2019. „Zatímco růst mezd v loňském roce výrazně zbrzdila korona krize, výrazně se zvýšil podíl vyplácených sociálních dávek, ať už šlo o kompenzace výpadku příjmů nebo valorizace penzí. Příjem celého sektoru domácností se sice zvýšil, nicméně spotřebu i investice lidé v loňském roce výrazně omezili. Výsledkem je tak historicky nejvyšší míra úspor dosahující téměř 19 %. Jde samozřejmě o čísla za celý sektor domácností, takže je nelze vztahovat na jednotlivé domácnosti,“ říká analytik ČSOB Petr Dufek.

Zajímavý byl už zmíněný pokles investic, které domácnosti realizují především v oblasti bydlení. Vysvětlení je v zamrznutém realitním trhu, ve kterém rekordně rostly ceny, zatímco celý rok slábla bytová výstavba. Do hospodaření firem, stejně jako všech ostatních sektorů, v loňském roce výrazně zasáhla pandemie. Firmy se musely vypořádávat se poklesem přidané hodnoty v důsledku nabídkového a poptávkového šoku v ekonomice, k čemuž jim mimo jiné pomohly i dotace od státu, snížení výdajů na mzdy i výrazné seškrtání investic. I v tak náročném roce se jim podařilo udržet ziskovost na téměř 45 %.

Zatímco soukromý sektor investice omezoval, veřejný sektor podle nových dat i v loňském roce svoji investiční aktivitu posílil. V běžných cenách dosáhly tyto investice hodnoty 277,5 mld. korun a byly tak o 10 % vyšší než v roce 2019.

„Situace v hospodaření firem i domácností by se měla v letošním roce pomalu vracet k normálu. Nejpozději od poloviny roku by měla znovu naběhnout spotřeba, která podpoří domácí výrobu, realizovat by se navíc mohla i poptávka odložená v loňském roce. Velkou nejistotu představují investice, ke kterým se firmy budou navracet teprve s jistotou příznivějšího ekonomického výhledu. Kritickým momentem proto i nadále zůstává zvládnutí pandemie,“ konstatuje Dufek.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat