Kosmické aktivity mají přispět k budoucí české prosperitě

space-4984262_1280

Dlouhodobý projekt „Česká cesta do vesmíru“ chce prostřednictvím kosmických aktivit a jejich dalšího rozvoje přispět k transformaci českého hospodářství na ekonomiku založenou na aktivitách s vysokou přidanou hodnotou. Vznik projektu podpořila vláda.

„Kosmický průmysl představuje jedno z nejpokročilejších hospodářských odvětví. Je to odvětví, které přináší velké množství inovací a propojuje širokou paletu vědeckých a technických oborů. O to víc však potřebuje dostatek kvalifikovaných a motivovaných lidí. Rozvoj českého kosmického průmyslu, vědy a výzkumu budeme dále podporovat zejména prostřednictvím strategických a ambiciózních projektů a spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou,“ říká předseda vlády Petr Fiala.

Potřebujeme investovat do průmyslu tak, abychom se od producenta dílů a součástek postupně měnili v zemi, která má nejen originální nápady, ale navíc je dokáže dovést až k realizaci.

Česká republika díky svému členství v Evropské kosmické agentuře (ESA) navázala na vynikající výsledky desítek let práce českých vědců a techniků a na rozdíl od řady jiných států rychle dokázala kosmické aktivity transformovat z čistě vědecké disciplíny v nové hospodářské odvětví. K maximálnímu využití potenciálu kosmických aktivit však musíme jejich rozvoj v České republice urychlit. Proto potřebujeme společně systematicky budovat podpůrný ekosystém s důrazem na inspiraci, motivaci a vzdělávání dětí, žáků a studentů v převážně technických oborech a jejich přípravu na kvalifikovanou práci v českém průmyslu a vědě. Právě k tomu směřuje projekt „Česká cesta do vesmíru“.

V České republice se za posledních 15 let podařilo vybudovat kosmický průmysl a zapojit ho do mezinárodních dodavatelských řetězců.

„K dosažení cílů a motivaci mladých lidí chceme využít úspěch Aleše Svobody, který byl vybrán do záložního týmu astronautů ESA, a jít ještě dál: do pěti let úspěšně dotáhnout projekt prvního českého astronauta a vyslat jej s vědeckými experimenty do vesmíru,“ přibližuje ministr dopravy Martin Kupka.

„Pro nás všechny je výběr českého občana úspěchem, kterého chceme využít,“ říká ministryně obrany Jana Černochová a dodává: „Je to investice nejen do naší technologické budoucnosti, ale také do obrany, která dnes koneckonců velmi zásadně využívá technologií, jež pomohl přinést průzkum vesmíru. I v této oblasti si proto potřebujeme vychovat kompetentní odborníky mnoha různých profesí. Astronaut, stejně jako pilot, je ‘jen‘ nejviditelnější postavou celého týmu.“

V České republice se za posledních 15 let podařilo vybudovat kosmický průmysl a zapojit ho do mezinárodních dodavatelských řetězců. V současnosti u nás máme na 150 zavedených firem, start-upů a akademických institucí, aktivních a úspěšných v kosmických aktivitách, a toto číslo dál rychle roste.

„Potřebujeme investovat do průmyslu tak, abychom se od producenta dílů a součástek postupně měnili v zemi, která má nejen originální nápady, ale navíc je dokáže dovést až k realizaci. Chceme také účelně investovat do vzdělání lidí, kteří musejí cítit, že Česká republika o jejich schopnosti stojí a dokáže jich využít na těch nejambicióznějších projektech. Profitovat z toho budeme všichni,“ zdůrazňuje Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory České republiky.

České firmy, stejně tak jako akademická sféra, se však dlouhodobě potýkají s velkým nedostatkem odborníků. Podíl průmyslu v České republice na HDP byl vždy jeden z nejvyšších v Evropě, nicméně počet studentů STEM oborů je přes všechna dříve zavedená a vyzkoušená opatření stále nízký. Je proto potřeba razantních opatření, aby se tento trend podařilo zvrátit.

„Česká republika se stala nejen lídrem mezi ‚novými‘ členskými státy ESA, ale dohání, a dokonce i předhání řadu západních států. Důraz na vzdělávání dětí, žáků a studentů a jejich přípravu na kvalifikovanou práci v českém průmyslu a vědě se musí vyplatit, protože takto vzdělané, vyškolené a kvalifikované pracovníky nepotřebuje pouze oblast kosmických aktivit, ale prakticky všechna hospodářská odvětví,“ říká koordinátor projektu Václav Kobera.

Průměrná návratnost investic do kosmických aktivit představuje ve vyspělých zemích osminásobek vložených finančních prostředků.

Nejdůležitější částí letu budou technologické a vědecké experimenty českého průmyslu a vědy. Pilotovaný let českého občana umožní realizovat experimenty efektivněji a zejména dříve než prostřednictvím standartního procesu v ESA, kde by jinak české firmy čelily konkurenci ostatních evropských skupin, které mnohdy mají ve využívání Mezinárodní kosmické stanice ISS mnohaletý náskok.

„Průměrná návratnost investic do kosmických aktivit představuje ve vyspělých zemích osminásobek vložených finančních prostředků. Zároveň půjde o popularizaci kosmických aktivit díky účasti českého astronauta při vědeckých experimentech ve vesmíru,“ říká ředitel brněnské hvězdárny a planetária a senátor Jiří Dušek.

Na přípravu programu letu včetně návrhu a výroby hardware a software experimentů budou potřeba stovky milionů korun. Další prostředky představují náklady placené prostřednictvím ESA, které by kryly smluvní a organizační zajištění experimentů a letu, zejména personální náklady na zajištění technické kvality při výrobě experimentů v České republice, koordinaci letových plánů, logistiku vynesení experimentů, operační řízení během letu a na výcvik astronauta.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat