Investice v Česku si loni udržely silný podíl na HDP

V roce 2023 vzrostly v EU výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu reprezentující investiční aktivitu o  1,5 %, což ve srovnání s rokem 2022 znamenalo zpomalení tempa. Z podrobnějších údajů vyplývá, že loni nejvíce poklesly investice do obydlí. To naznačuje zdrženlivost domácností zasažených silným růstem cen. Informuje o tom aktuální číslo časopisu Statistika & My, který vydává Český statistický úřad.

Naproti tomu posílila dynamika výdajů na ostatní budovy a stavby. Ty zahrnují nebytové stavby, jako jsou například průmyslové haly a podobná výstavba nebo infrastrukturní projekty financované sektorem vládních institucí.

Nižší byly v EU také výdaje na ICT vybavení a oslabil růst investic do produktů duševního vlastnictví. O více než desetinu ale vzrostly výdaje na dopravní prostředky a zařízení.

Růst investic loni táhla vpřed především východní část Unie. Z šestnácti zemí, kde zvýšení investic překonalo průměr EU, jich deset vstoupilo do EU po roce 2000. Dvouciferného nárůstu dosáhla loni investiční aktivita v Rumunsku (14,4%), v Polsku (13,1 %), na  Kypru (12,5 %), na Slovensku (10,6%) a v Litvě (10,6%). V Česku se investiční aktivita loni zvýšila o 4,0 %. V devíti zemích došlo k poklesu investiční aktivity, nejvíce to bylo na Maltě (–22,2%), v Maďarsku (–7,4%) a v Dánsku (–5,0%).

Výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu se podílely na HDP Evropské unie z 22,2%. Největší podíl investic na HDP mělo přitom loni Česko (27,0%), které se na vrchních příčkách Unie v tomto ohledu umísťuje dlouhodobě. Česko rovněž výrazně předbíhá své středoevropské sousedy – Rakousko (24,4%), Slovensko (22,0%), Německo (21,9%) i Polsko (17,8%).

Z pohledu na složení investiční aktivity je patrné, že v průmyslově zaměřeném Česku se nadprůměrně investuje především do strojů a zařízení. Více než čtvrtinu hrubého domácího produktu loni tvořily investice také v Rumunsku (26,9 %), ve Švédsku (26,7 %), v Estonsku (26,6%) a v Maďarsku (26,3%). Nejmenší část HDP představovaly investice v Řecku (13,9%), v Bulharsku (17,3%) a ve výše zmíněném Polsku.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat