Hlavní hrozbou pro firmy zůstávají podle manažerů ceny energií

Téměř polovina (43 %) dotázaných globálních obchodních lídrů stále považuje růst cen energií za největší problém letošního roku. A to přes veškerou snahu západních zemí zavést v zimních měsících stropy pro výdaje za energii a kontrolovat inflaci. Podle aktuální zprávy společnosti Dun & Bradstreet „Data Driven Resilience: Jak růst tváří v tvář nejisté budoucnosti“, která se dotazovala 3 396 vedoucích pracovníků firem v 18 zemích, jsou obavy z růstu cen energií nejsilněji pociťovány v Evropě, zejména v Polsku, kde je 60 % respondentů považuje za největší výzvu v době, kdy se kontinent potýká s dalšími ekonomickými problémy. Ve Spojených státech však tento údaj prudce klesl na čtvrtinu (27 %) – pravděpodobně kvůli tomu, že země spoléhala na vlastní dodávky energie.

Očekává se, že celkové zvýšení nákladů na podnikání bude mít v roce 2023 akutní dopad na více než třetinu (37 %) podniků dotázaných v průzkumu, protože svět bude po pandemii nadále kompenzovat své ekonomické ztráty.

Ačkoli průzkum zjistil, že 27 % vedoucích pracovníků hodnotí odolnost svého podniku v turbulentních dobách jako „extrémně odolnou“, vzhledem k přetrvávající ekonomické nejistotě je nezbytné, aby si ještě více firem vytvořilo vyšší úroveň odolnosti, s cílem udržení konkurenceschopnosti a pozice pro růst a inovace. S ohledem na to je znepokojující, že 85 % podniků v současnosti nevyužívá data k pochopení změn v jejich ekosystému.

„Na dnešním trhu je mnoho nejistot, které mají současně zásadní dopad na podnikatelské prostředí. Společnosti čelí celé řadě výzev, včetně přetrvávající vysoké inflace, pokračujícího zpřísňování měnové politiky a vysokých úrokových sazeb, zvýšených nákladů na energie a přetrvávajících následků pandemie, stejně jako války a geopolitické nestability,“ říká Rikard Candell, viceprezident pro datovou vědu ve společnosti Dun & Bradstreet.

„S tolika tržními problémy, které je tíží, je pro vedoucí představitele podniků nesmírně obtížné předvídat, co bude následovat, a rozhodování se stalo odpovídajícím způsobem náročnějším. Mít pohotový přístup k datovým poznatkům je pro podniky klíčové, aby se mohly orientovat v nejistém prostředí. Je však znepokojující, že významné procento podniků v současné době data tímto způsobem nevyužívá,“ doplňuje Candell.

Ačkoli dotázaní vedoucí pracovníci podniků uvedli, že v současné době nevyužívají data k pochopení změn v jejich okolí, shodli se na tom, že data podporují většinu jejich obchodních funkcí. Například více než tři čtvrtiny dotázaných manažerů považuje data za zásadní pro identifikaci nových zákazníků (79 %), stejně jako při vyhodnocování rizik (78 %) a za nezbytná pro finanční plánování (79 %).

Celkem 72 % respondentů se domnívá, že data mají zásadní význam také při snaze pochopit změny v dodavatelském řetězci. Ve skutečnosti již více než třetina (37 %) podniků využívá data ke zvýšení příjmů. Pětina data využívá data k rozpoznání potenciálních nekalých praktik/podvodů (17 %).

Do budoucna budou poznatky z kvalitních dat hrát zásadní roli ve schopnosti podniků čelit dalším ekonomickým turbulencím a identifikovat nové oblasti růstu. Není proto překvapením, že více než čtvrtina vedoucích pracovníků podniků (27 %) věří, že kvalita dat bude mít pro jejich organizaci největší dopad při zvyšování příjmů.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat