HDP za 2. čtvrtletí: růst o 0,1 %, meziročně však pokles o 0,4 %

Domácí ekonomika na základě zpřesněného odhadu HDP v 2. čtvrtletí letošního roku oproti 1. čtvrtletí vzrostla o 0,1 %, avšak v meziročním srovnání poklesla o 0,4 %. Meziroční struktura HDP vyznívá podobně jako tomu bylo v 1. čtvrtletí, tj. pokles spotřeby domácností a úbytek zásob oproti pozitivnímu příspěvku zahraničního obchodu. Ve 2. čtvrtletí do meziročního růstu HDP kladně přispívala ještě vládní spotřeba a tvorba hrubého fixního kapitálu. První polovina letošního roku se tak nesla ve znamení de facto stagnují ekonomiky a ve stejném duchu se bude pravděpodobně odehrávat i druhá polovina roku.

Pozitivem je, že ve 2. čtvrtletí po dlouhé době (naposledy se tak stalo ve 3. čtvrtletí 2021) mezikvartálně vzrostla spotřeba domácností a to o 0,2 % k/k, která od poloviny roku 2021 kontinuálně klesala. Možná lepší než o růstu je vhodnější mluvit o stabilizaci spotřeby domácností, ovšem stabilizaci na velmi nízkých úrovních. Nižší byla spotřeba domácností naposledy v 1. čtvrtletí 2021, když však byla tuzemská ekonomika paralyzována covidovými opatřeními.

Pokud nepočítáme „covidová“ čtvrtletí, tak se spotřeba domácností stabilizovala na úrovních r. 2016! Do výdajů domácností se v posledních čtvrtletích negativně promítal extrémně vysoký růst cenového hladiny a pokles reálných mezd. Od druhé poloviny letošního roku by se spotřeba domácností měla přeci jen stabilizovat, ale na výraznější oživení spotřeby si pravděpodobně budeme muset počkat až do roku 2024.

V mezikvartálním srovnání rovněž rostly výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí o 0,3 % a především investice ve formě tvorby hrubého fixního kapitálu o 3,4 %. Rostly investice do dopravních prostředků, ICT a ostatních strojů a zařízení, a naopak nepřekvapivě poklesly investice do obydlí a ostatních budov a staveb. V neposlední řadě kladně do HDP přispíval i čistý export. Negativně mezikvartálně do HDP přispívaly zásoby.

V meziročním srovnání kladně do růstu HDP přispíval zahraniční obchod a vládní výdaje, negativně spotřeba domácností a zásoby. Není to překvapivé po předchozích čtvrtletích (2021 – polovina r. 2022), kdy zásoby výrazně rostly.

V souhrnu bude letos domácí ekonomika pravděpodobně stagnovat. Ve druhé polovině roku bude tuzemské ekonomice pomáhat stabilizace spotřeby domácností. Oproti tomu začínají v posledních měsících chodit slabá čísla z německého průmyslu, což bude nepochybně představovat brzdu pro významnější oživení HDP a to i ve vztahu k vývoji zahraničního obchodu. Na výraznější oživení domácí ekonomiky si tak budeme muset velmi pravděpodobně počkat až do příštího roku.


Autorem textu je Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat