Globální síť BNI otevírá nové možnosti pro české importéry a exportéry

BNI

Ředitelka nově vzniklé business networkingové skupiny BNI Česká republika Diana Masopust v rozhovoru pro Aexport.cz mluví o významu budování sítě obchodních referencí pro malé a střední firmy. A vysvětluje, jak jí členství v této síti pomohlo rozšířit vlastní podnikání i mimo její rodné Rumunsko.

V České republice je k dispozici celá řada zdrojů pro networking, tedy pro budování sítí kontaktů. Čím se tedy organizace BNI jako síť pro generování obchodních příležitostí odlišuje od ostatních?

Je pravda, že místní prostředí není z hlediska příležitostí k navazování kontaktů pole neorané, také jsme si před vstupem na trh situaci důkladně analyzovali. BNI je ale úspěšná organizace, skutečnost, že se za 36 let tak výrazně rozrostla a stala se jednou z nejuznávanějších značek v oboru networkingu, má dva hlavní důvody.

Jednak si zakládáme na nezištné filozofii, která rozvíjí lidské vztahy v obchodním prostředí: naše základní přesvědčení Givers Gain (Dárci získávají) je hnacím motorem neuvěřitelné pozitivní transformace na mnoha úrovních. Nejen pro členy a jejich podnikání, ale také pro komunity, jichž jsou součástí.

A druhým důvodem je samotný systém. Naše skupiny pořádají každý týden setkání s podrobně připraveným programem, na kterých členové představují svá podnikání a předávají si reference. Je to vcelku jednoduché a velice efektivní. Účelem není od sebe navzájem nakupovat, i když i to se často děje, ale vytvářet skupiny podnikatelů, kteří si nepřetržitě jeden druhému otevírají dveře a vzájemně si pomáhají růst a překonávat obtíže. Zásadní výhodou, která členům přináší výsledky, je hloubka vztahů vytvořených v rámci organizace BNI a následná doporučování nových zakázek.

Můžeme si to možná ukázat na příkladu zemí, kde BNI už déle působí a které se České republice podobají z hlediska velikosti nebo mentality: Rakousko, Belgie nebo Slovensko…

Působíme ve všech zmíněných zemích a máme tam už řadu let stabilní postavení. V Rakousku máme 2 200 členů, jen ve Vídni existuje 46 skupin, v Maďarsku je to 1 100 členů, v Belgii 2 700 členů, v Portugalsku 2 400 členů, ve Švédsku 1 600 členů a tak dále. BNI právě začalo působit i na Slovensku a nyní tam má asi 40 členů.

Mimochodem čísla jsou součástí naší DNA. Zakladatel BNI Ivan Misner je totiž statistik a proto víme, že když se něco dá změřit, obvykle se to také děje. My měříme všechny aspekty úspěšnosti. Tři hlavní ukazatele úspěchu jsou právě počet členů, příjmy generované členy, a míra jejich udržení. Obrat generovaný členy na globální úrovni dosáhl za posledních 12 měsíců 18,3 miliardy dolarů.

Průměrná meziroční míra retence v celém regionu se pohybuje kolem 70 % a průměrná návratnost investice do sídla v našem regionu činí 65 000 EUR. Samotná čísla ale nic neznamenají, když nepřibližují příběhy, které se za nimi skrývají. V obtížných časech, které nyní prožíváme, se mnozí z členů dostali do situace, kdy přišli o veškeré své zdroje příjmů. V BNI ale našli pomoc, novou inspiraci a kontakty díky kterým dokázali svoje podnikání zcela změnit a zamířit takovým směrem, který odpovídá dnešní překotné době. Právě takové příběhy nejvíce podporují úspěch organizace BNI.

Nabízíte svým členům, firmám zaměřeným jak na import, tak export, příležitosti k vytváření nových vazeb prostřednictvím skupin i přeshraničně?

Právě v tomto je BNI velice silná platforma. Členové z celého světa jsou propojeni prostřednictvím BNI Connect určené právě pro navazování kontaktů. Ta jim umožňuje vybrat zemi a typ firmy, se kterou by chtěli komunikovat a spolupracovat. Získají seznam profilů členů spolu s jejich kontaktními údaji a mohou se s nimi jednoduše spojit a požádat je o individuální jednání. Je to opravdu velice snadné. Také je kdykoli možné navštívit online skupiny v jiných zemích nebo se zúčastnit našich mezinárodních akcí pro navazování kontaktů. K dispozici je spousta příležitostí.

Pokud se tedy nějaká česká společnost připojí k organizaci BNI Česká republika, získá tím přístup k nějaké základní sadě služeb nebo jde hlavně o příležitosti pro navazování kontaktů?

foto: Diana Masopust, National Director BNI Czech Republic

Když je podnikatelský subjekt přijat do organizace BNI, zásadou je, že je ve skupině uzavřen před konkurencí. To znamená, že v ní může být například jen jedna účetní firma, jedna architektonická kancelář, jedna agentura specializující se na nábor vedoucích pracovníků atd. Zaručujeme tím exkluzivitu pro všechny reference související s daným oborem, které členové generují.

Za druhé, členové získají školení, jak mohou systém efektivně využívat, aby pracoval v jejich prospěch a umožnil jim jejich členství maximálně zúročit. Všichni členové také získávají přístup ke zmíněné platformě BNI Connect, ve které mohou začít pracovat na svém profilu a postupně navazovat vztahy na mezinárodní úrovni nebo s ostatními skupinami v dané zemi. Dostávají informace a mohou se zapojovat do iniciativ zaměřených na navazování kontaktů, akcí, konferencí a podobně. Noví členové také mají významnou příležitost přivést do skupiny partnery, které znají, kterým důvěřují a se kterými sami spolupracují, když chtějí vybudovat úspěšný tým. Připojení k organizaci BNI tedy rozhodně nabízí velkou přidanou hodnotu.

Z mínila jste, že ve větších zemích existuje více místních nebo oblastních skupin umožňujících navazování kontaktů či generování obchodních příležitostí. Plánujete stejné uspořádání i na českém trhu?

Mojí vizí je vybudovat do roku 2030 prosperující komunitu o počtu přibližně dvou tisíc podobně smýšlejících podnikatelů. Na rozdíl od ostatních zemí, které začínaly před námi, máme úžasnou příležitost, protože při přijímání členů nejsme omezeni geograficky. V současnosti jsou dostupné tři formáty – online, osobní setkání a hybridní.

Nejdříve ale spustíme online formát. Začali jsme už také přijímat první členy z celé České republiky. Až se uklidní současná mimořádná koronavirová situace, plánujeme spustit místní skupiny, které se mohou scházet na osobních schůzkách nebo v hybridním formátu.

Pomohlo vám osobně členství v organizaci BNI v minulosti při vašem vlastním podnikání?

Ano, jako členka BNI v Rumunsku, své rodné zemi, mám svůj vlastní příběh úspěchu. Těsně před nástupem pandemie jsem založila marketingovou agenturu a během prvního roku jsem měla potíže s hledáním zakázek. Když jsme se připojila k organizaci BNI, moje podnikání do osmi měsíců díky referencím, které jsem získala, vzrostlo čistě z pohledu obratu o 90%. Získala jsem víc práce, než jsem mohla zvládnout, můj tým se téměř ztrojnásobil a současně jsem rozšířila své portfolio v zahraničí.

Našla jsem také vynikající spolupracovníky pro propojené služby a od mých kolegů ze skupiny se mi dostalo cenné podpory. Někdy mi pomáhají prostřednictvím cenných poznatků, které mi umožňují předkládat lepší nabídky a získávat více zakázek. Takže ano, má snaha pomáhat ostatním podnikatelům uspět pramení z mého vlastního úspěchu a pocitu uspokojení, kterého se vám dostane, když někomu pomůžete dosáhnout jeho snů a zaopatřit jeho rodinu. A to je k nezaplacení.


Pozn. red.: Chcete-li se dozvědět více, je možné se zaregistrovat se na 30minutovou online informační schůzku na adrese https://online.bni-czechia.com/

 

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat