Firmy si mohou nechat u ministerstva prověřit investora z třetích zemích

container-geb7d9d872_1280

Ministerstvo průmyslu má už rok zajímavou pravomoc: může prověřovat snahy zahraničních investorů o vstup do tuzemských firem z bezpečnostně citlivých oblastí, a případně – prostřednictvím rozhodnutí vlády – takové investice i zakázat.

Od května 2021 do konce dubna tohoto roku prověřovalo celkem dvanáct případů a jejich „potenciální dopad na bezpečnost a veřejný pořádek České republiky“; vyjadřovalo se i k 389 investicím z jiných členských zemí Evropské unie. V Česku sice žádná investice zakázána nebyla, ve dvou případech se ale investoři sami stáhli.

Zákon se zaměřuje na investory ze třetích zemí (tedy mimo EU), ale umožňuje prověřovat i ty investice, za nimiž sice navenek stojí evropský investor, který je ale ovládán mimoevropským majitelem. Podmínkou je i zisk minimálně desetiprocentní podílu na hlasovacích právech v dané společnosti či jiná významná kontrola nad cílovou firmou.

Na prověřování firem se vedle ministerstva průmyslu podílí například i zpravodajské služby, ČNB, policie Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost a další. Cílem je zabránit tomu, aby riziková firma (typicky z Číny, případně z Ruska) získala přístup k citlivým technologiím a informacím či kontrolu nad významným prvkem tuzemské kritické infrastruktury.

Z pohledu Česka se možné prověřování investora týká hlavně výrobců vojenského materiálu, či zboží dvojího užití, případně firem z oblasti kritické informační infrastruktury. Jde ale i o různé start-upy, spin-offy či malé společnosti, které vyvíjejí unikátní řešení za pomoci nových a nastupujících technologií, často v oborech jako je umělá inteligence, robotika či nano a biotechnologie.

Investice z třetích zemí již u těchto firem není možná bez předchozího souhlasu MPO. Pokud experti dojdou k závěru, že by obchod mohl ohrozit tuzemskou bezpečnost, putuje případ na vládu. Jen ta může investici zakázat, či naopak schválit – s dojednanými podmínkami.

Úplný zákaz investice je ale i v mezinárodním kontextu ojedinělý jev. V roce 2020 bylo v EU 91 % případů schváleno, v sedmi procentech se investoři z procesu dobrovolně stáhli a pouze ve dvou procentech případů padlo rozhodnutí o zákazu investice.

Monitorovací systém umožňuje i dobrovolné prověření chystaného vstupu zahraničního partnera. „Prověření investice může pomoct zamezit rizikům, kterých si sama firma nemusí být na základě jim přístupných informací vědoma. V relevantních případech může zabránit krádeži know-how či jiných citlivých dat, poškození dobrého jména firmy a v důsledku ohrožení jejího fungování,“ popisuje výroční zpráva.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat