Finanční správa začíná vyplácet žádosti o nový kompenzační bonus

Finanční úřady napříč republikou začnou vyplácet nový kompenzační bonus ve výši 1000 Kč denně. Žádat o něj je možné zpětně od 1. února a zatím nejdéle do 31. března, tedy nejvýše o 59 tisíc korun. Online žádost je dostupná ze stránek Finanční správy nebo na www.mfcr.cz/novy-bonus. Zákon o novém kompenzačním bonusu prošel legislativním procesem na konci února a od 2. března 2021 začala Finanční správa s přijímáním žádostí živnostníků, společníků malých s. r. o. a osob pracujících na dohodu. Pro vyplácení nového bonusu bylo nezbytné vytvořit technicky funkční systém kontroly, zpracování a vyplácení žádostí o podporu.

Nový kompenzační bonus je totiž vyplácen za odlišných podmínek a vzniká nově podnikatelům, u kterých došlo ke snížení příjmů z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 % oproti měsíčnímu průměru za srovnávací období. „Novým nastavením cílíme na větší okruh žadatelů. Kompenzovat totiž budeme nejen přímé omezení v důsledku vládních nařízení, ale jakýkoliv propad příjmů o více než polovinu, třeba i v důsledku nižší poptávky,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Podat žádost je stejně jako v loňském roce možné e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně. Aktuální novinkou je odeslání online žádosti prostřednictvím nově spuštěného online finančního úřadu dostupného ze stránky www.mojedane.cz. Výhodou tohoto podání je možnost sledovat, v jaké fázi vyřízení se vaše žádost nachází. „Nejpohodlnějším způsobem vyplnění žádosti je využití naší webové aplikace, která urychlí zpracování i následné vyplacení bonusu. Umožňuje také automatický výpočet nároku, protože ne všichni žadatelé dosáhnou na maximální částku 1 000 Kč za každý den,“ říká generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová. Maximální výplata kompenzačního bonusu je totiž nově zastropována právě do výše reálných měsíčních příjmů žadatele ve vybraném srovnávacím období.

Zákon zavádí dvě bonusová období, únor a březen 2021, která nejsou spojena s trváním nouzového stavu. Další bonusová období odpovídající kalendářnímu měsíci může vyhlásit vláda při pokračování restriktivních opatření. Pokud si žadatel požádal o původní kompenzační bonus za období od 1. do 15. února 2021, může požádat o nový kompenzační bonus, který mu bude snížen o již vyplacenou částku. Maximální možná výše podpory za únor 2021 tak může dosáhnout 28 000 Kč.

V případě osob vykonávajících práci na dohodu o provedení práce či o pracovní činnosti zůstává výše nového kompenzačního bonusu na původní částce 500 Kč denně. O tuto částku mohou nově při splnění podmínek žádat i podnikatelé a společníci, kteří jsou nemocensky pojištění, a to za každý den, kdy jim byla nařízena izolace či karanténa. Podmínkou je, že už za daný den nejsou příjemci nového kompenzačního bonusu.

Sdílet článek

Mohlo by Vás zajímat