Evropská komise dala miliardové pokuty potravinářům za zneužívání jejich pozice

unhappy-gbabc81ab1_1280

Evropská komise potrestala potravinářskou firmu Mondelez za umělé rozdělování vnitřního trhu EU a dlouhodobé poškozování zákazníků. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) vyzývá k legislativnímu zákazu nekalých praktik nadnárodních výrobců. Podle SOCR ČR se „opět se ukazuje, že jednotný trh Evropské unie trpí vážnými nedostatky“.

Evropská komise potrestala minulý týden americký potravinářský koncern Mondelez rekordní pokutou ve výši přes 8,3 mld. korun za chování proti evropským pravidlům hospodářské soutěže. Mondelez je předním světovým výrobcem sušenek, čokolády a dalších cukrovinek mnoha známých značek, v portfoliu měl do roku 2015 rovněž některé známé značky kávy. V České republice vlastní Mondelez například značky Opavia, Figaro, Milka, Oreo či Siesta.

Pokuta ze strany Evropské komise padla po dlouhém šetření za uplatňování praktik, které bránily obchodníkům ve volném nakupování značek firmy Mondelez v rámci jednotného evropského trhu. Zjednodušeně řečeno, firma Mondelez stanovovala pro své výrobky různé ceny v jednotlivých evropských zemích a v rozporu s volným pohybem zboží v EU bránila obchodníkům, aby výrobky firmy Mondelez nakupovali tam, kde jsou nejlevnější.

Takové praktiky se nazývají územní omezení dodávek a vedou k umělému rozdělování společného evropského trhu tak, aby dominantní producenti potravin mohli zneužívat své silné pozice a obliby u zákazníků k požadování neoprávněně vysokých cen a k umělému navyšování svých zisků.

Na takto uměle rozděleném trhu nastavují výrobci značkových potravin, obvykle prostřednictvím svých distributorů v jednotlivých zemích, uměle odlišné nákupní ceny pro obchodníky. Národní distributoři pak mají obvykle zakázáno dodávat dané výrobky do jiné evropské země a nemožnost obchodníků nakupovat volně po celé Evropě nevyhnutelně vede k vyšším cenám pro konečné spotřebitele.

Pokuta pro Mondelez není první svého druhu. Již v roce 2019 uložila Evropská komise peněžitý trest ve výši 5 mld. korun pivovarnickému koncernu AB InBev, a to za podobné omezující praktiky, konkrétně ve vztahu k omezením dovozů piva z Nizozemska do Belgie.

Územní omezení dodávek je systémový problém, který se objevuje napříč všemi členskými státy Evropské unie a na který pravidelně naráží obchodníci v rámci svého každodenního podnikání. Dosavadní praxe ukazuje, že skrze samotné vymáhání pravidel hospodářské soutěže nelze tyto praktiky výrobců zcela vymýtit a je tedy potřeba, aby přišel jednoznačný zákaz tohoto neférového chování a poškozování evropských spotřebitelů.

SOCR ČR podle svého vyjádření vítá rozhodnutí Evropské komise v případě Mondelez: „Domníváme se však, že pro systémové řešení územních omezení dodávek je nezbytné přijetí legislativy na evropské úrovni, která by tyto nekalé praktiky výrobců postavila jednoznačně mimo zákon. Nová Evropská komise, jejíž ustavení naváže na červnové volby do Evropského parlamentu, musí být v agendě jednotného unijního trhu mnohem aktivnější a silným nadnárodním výrobcům musí nastavit jasné hranice.“

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat