Dopady pandemie na export by neměly být tak silné jako na jaře

Světový hospodářský vývoj byl v prvním pololetí 2020 zcela pod vlivem koronavirové pandemie. Restrikce v oblasti výroby i dopravy včetně uzavírání hranic byly spojeny s prudkým poklesem nabídky i poptávky a v konečném důsledku vedly ke zcela bezprecedentnímu poklesu HDP, a to jak v jednotlivých zemích, tak i v celých regionech.

„Logickým důsledkem zaváděných opatření byl i prudký pokles v mezinárodní obchodní výměně,“ píše Ladislav Prokop z měnové sekce ČNB na blogu České národní banky a dopady detailně vykresluje.

Průběh koronavirové trajektorie vývozu a dovozu zboží byl z mezinárodního pohledu obecně podobný. K propadu obchodního obratu nejvýznamněji přispěly strojírenské komodity, především motorová vozidla.

Komoditou, která zásadně ovlivňovala mezinárodní obchod, byla především ropa a zemní plyn, s ohledem na jejich cenový vývoj a oslabenou poptávku. Výsledky červnového a červencového mezinárodního obchodu už ale signalizují viditelné oživování vývozu i dovozu s patrným návratem bilancí k obvyklým hodnotám. „Další vývoj je obtížné předjímat. Nicméně lze předpokládat, že v případě opětovného zesílení koronavirové pandemie k tak dramatickým zásahům do fungování ekonomik jako tomu bylo v prvním pololetí 2020 již nedojde,“ myslí si Ladislav Prokop.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat