Data ukazují výrazný meziměsíční pokles cen v průmyslu

Inflace - Miroslav Novák - úvodní obrázek

Ceny průmyslových výrobců byly v květnu oproti dubnu nižší o 1,2 %, což v meziročním srovnání znamená jejich nárůst pouze o 1,0 %. Tento výsledek tak překonal v pozitivním slova smyslu naši i tržní prognózu. Ceny v zemědělství meziměsíčně poklesly, a to o 1,5 %, meziročně pak padají již více než rok, tentokrát o 10,1 %.

V případě cen stavebních prací došlo k meziměsíčnímu nárůstu o 0,2 % a meziročně o 2,1 %. U cen tržních služeb pro podniky byl po dlouhé době zaznamenán meziměsíční pokles (-0,2 %) a v meziročním srovnání došlo k jejich zvýšení o 3,2 %. Dezinflační proces u služeb se tak sice dostavuje, ale relativně pomalejším tempem, což se negativně projevuje i na spotřebitelské inflaci právě v tomto segmentu.

Za meziměsíčním poklesem cen zemědělských výrobců (-1,2 %) stálo zejména snížení cen vajec (-6,8 %), následované cenami drůbeže (-2,3 %), obilovin (-0,7 %) či prasat (-0,3 %). Meziroční snížení (-10,1 %) bylo dáno zejména poklesem cen v rostlinné výrobě (-15,7 %), které bylo způsobeno poklesem cen obilovin (-23,2 %) a olejnin (-7,3 %).

Na druhé straně vzrostly opět výrazně ceny ovoce (+49,7 %) a brambor (+33,9 %). Ceny v živočišné výrobě byly nižší o 4,4 %, když z jednotlivých položek se nejvíce snížily ceny vajec (-17,3 %) a drůbeže (-10,8 %). Naopak k nárůstu došlo v případě cen skotu (+5,1 %). V souhrnu tak pokračuje velmi příznivý trend posledních měsíců, kdy ceny v prvovýrobě meziročně klesají, což by se mělo i nadále projevovat příznivějšími cenami na pultech obchodů.

V průmyslové výrobě byl evidován meziměsíční pokles o 1,2 %, když poklesly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, kde se promítl pozitivní vývoj cen ropy na světových trzích během května. Výraznější pokles byl ale zaznamenán i u cen chemických látek a přípravků (-2,2 %), elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu (-2,1 %), ropy a zemního plynu (-1,5 %) či počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (-1,3 %).

Oproti minulému roku ovšem ceny koksu a rafinovaných ropných produktů stouply. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly vyšší o 4,2 %, ceny motorových vozidel, přívěsů a návěsů o 3,3 % a ceny oprav údržby a instalace strojů a zařízení o 4,8 %.

V souladu s poklesem cen zemědělských výrobců došlo ke snížení cen také u potravinářských výrobců (-3,7 %), z čehož vyplývá, že ani druhovýroba netlačí na vyšší ceny, které by v konečném důsledku musel zaplatit spotřebitel. Průmysl i nadále trápí zejména ceny energií, které jsou meziročně vyšší o 5 %.

Trend velmi umírněného nárůstu cen v průmyslu podle analytiků pokračuje i proto, že se i nadále projevuje nízká poptávka z tuzemska, ale i ze zahraničí. Zároveň nedochází k výraznějším nárůstům cen hlavních komodit v tomto odvětví na světových trzích.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat