Cestovní ruch se v Česku dostává na předcovidová data

prague-g2f5178883_1280

Přestože vlivem pandemie je ve srovnání s rokem 2019 počet podnikatelů i zaměstnanců, kteří působí v cestovním ruchu, nižší, stále platí, že turismus významně přispívá do státního rozpočtu České republiky. V roce 2022 tvořil tento segment 2,22 % hrubého domácího produktu a pracovalo v něm 225,5 tisíce lidí. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu k satelitnímu účtu cestovního ruchu.

Podle údajů ČSÚ dosáhl v roce 2022 objem výdajů za cestovní ruch 285,9 mld. korun a meziročně vzrostl o 84,3 % (před pandemií to bylo 308,2 mld. korun). Na celkové spotřebě vnitřního cestovního ruchu se 49 % podíleli cestovatelé ze zahraničí, kteří v Česku utratili 139,5 mld. korun.

V roce 2022 činil podíl cestovního ruchu na tvorbě hrubé přidané hodnoty v národním hospodářství 2,18 %.

Zbývajících 51 % pak tvořili návštěvníci z tuzemska se 146,4 mld. korun Ve spotřebním koši cestovního ruchu převládaly v roce 2022 výdaje na zboží, včetně pohonných hmot, a dále za služby osobní dopravy, stravování a ubytování. V průměru u nás strávili zahraniční cestovatelé 4,21 dne, domácí hosté se ubytovávali na 4,66 dne.

„Přestože jde o data z roku 2022, můžeme z nich vyčíst, že oblast cestovního ruchu opravdu nabírá na síle a po covidovém útlumu opět roste. Ostatně to potvrzují i počty turistů z loňského roku, kteří se ubytovali v hromadných ubytovacích zařízeních v Česku. Nejčastěji mezi nimi byli občané Německa, Slovenska, Polska, USA a Velké Británie. Nejen na ně, ale i na další trhy vybírané exaktní metodou dle jejich bonity, zaměříme naši letošní největší kampaň. Jejím prostřednictvím chceme vzbudit zájem o nové segmenty a produkty a přilákat k nám ještě více cizinců,“ uvádí ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.

V roce 2022 v cestovním ruchu pracoval každý 24. Čech. Nejčastěji v pohostinství a hotelnictví.

„Cestovní ruch nezanedbatelně pomáhá tuzemské ekonomice. Před covidem se na HDP naší země podílel téměř 3 %. Vlivem pandemie tento ukazatel z pochopitelných důvodů klesl, momentálně je ale opět na vzestupu. V roce 2022 rostla meziročně spotřeba v domácím i příjezdovém turismu. Zahraniční hosté u nás meziročně vygenerovali o 90 mld. korun více než rok předtím. A více utráceli i tuzemští cestovatelé. Jinak řečeno – do podpory cestovní ruchu se rozhodně vyplatí investovat,“ dodává Reismüller.

V roce 2022 činil podíl cestovního ruchu na tvorbě hrubé přidané hodnoty v národním hospodářství 2,18 %. Bylo to více než v sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství dohromady. Pro srovnání – v roce 2019 to bylo 2,76 %.

Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství dosáhl 4,15 % (v roce 2019 to bylo 4,41 %). A roste i zaměstnanost v tomto sektoru. V roce 2022 v cestovním ruchu pracoval každý 24. Čech. Nejčastěji v pohostinství a hotelnictví. Nejvyšší zaměstnanost z hlediska sezónnosti pak je dlouhodobě v oblasti kulturních služeb, v nichž pracuje více žen než mužů. Z věkového hlediska pak převažují zaměstnanci mezi 25–34 a 45–55 lety.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat