Česko Španělsko zatím ekonomicky nepředhoní. Kvůli „úniku“ bohatství

spain-1758851_1280
Česko je podle aktuálních dat Mezinárodního měnového fondu a Světové banky třetí ze zemí OECD v pořadí dle podílu odtoku vytvářeného bohatství. Tento fakt staví do jiného světla nedávno zveřejněný údaj ministerstva financí, podle nějž má Česko letos a v příštím roce svojí ekonomickou výkonností předehnat Španělsko a přiblížit se Itálii. „Tato prognóza ale vychází z předpokladu, že k masivnímu odtoku bohatství z ČR nedochází,“ upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Z Česka odtéká v rámci OECD třetí největší podíl vytvořeného bohatství, v průměru 50- 60 tisíc korun na hlavu ročně. Španělsko ani Itálii proto Česká republika fakticky ještě ekonomicky nedohání. Z nejnovějších údajů Mezinárodního měnového fondu a Světové banky plyne, že na území Česka se vytváří výrazně vyšší objem bohatství, než jaký v zemi také zůstává.

V roce 2019 činil hrubý domácí produkt na obyvatele v ČR celkem 40 937 mezinárodních dolarů, tedy dolarů přepočtených dle parity kupní síly měny. Parita kupní síly měny zajišťuje lepší mezinárodní porovnatelnost, neboť eliminuje vliv působení odlišných cenových hladin a efektů směnných kursů.

Ve stejném roce, 2019, ovšem hrubý národní důchod na obyvatele představoval v ČR jen 38 326 mezinárodních dolarů (viz tabulka níže). „Jinými slovy, na každého obyvatele ČR včetně nemluvňat připadlo v průměru o 2611 mezinárodních dolarů menší bohatství, než jaké se v Česku v přepočtu na obyvatele vytvořilo. A to je započítán příliv bohatství ze zahraničí, například v podobě dividend zahraničních dcer mateřských společností sídlících v ČR,“ říká Kovanda.

Česko tak v roce 2019 bylo 22. zemí v pořadí států OECD dle bohatství, které se na jejich území vytváří, ovšem až 25. zemí v pořadí států OECD dle bohatství, které se skutečně rozděluje mezi jejich obyvatele. Zatímco podle prvního z ukazatelů je Česko ekonomicky nejvýkonnější zemí OECD mezi všemi státy bývalého socialistického tábora, dle druhého z ukazatelů se před nej v tomto ohledu dostává Slovinsko, které bývalo součástí Jugoslávie.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat