Česko může z Národního plánu obnovy získat přes miliardu eur

Česká republika podala Evropské komisi (EK) svou první žádost o výplatu finančních prostředků z Národnímu plánu obnovy (NPO). Pokud EK vyhodnotí splnění 37 dílčích milníků a cílů kladně, obdrží Česko 1 066 888 563 EUR z celkové částky 7,1 miliard EUR.

Nyní má komise dvouměsíční lhůtu na posouzení žádosti. NPO vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií covid-19 a na její ekonomické dopady. Tvoří ho reformy a investice, které mají potenciál nasměřovat Česko k zelené a digitální budoucnosti.

„Udělali jsme významný krok pro to, abychom obdrželi část výplaty z Nástroje pro oživení a odolnost za splnění skupiny milníků a cílů Národního plánu obnovy. Úspěšně jsme splnili první část plánu, která byla složitá a zahrnovala zahájení řady procesů, nastavení kontrolních a implementačních mechanismů, ale i zrealizování zásadních investic v období pandemie covid-19,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Hlavními cíli Národního plánu obnovy jsou zvyšování ekonomické prosperity a kvality života. Pokud bude ČR i nadále svůj plán plnit, může čerpat dotace v celkové výši 7,1 miliard EUR, které jsou rozložené do devíti výplat.

Český plán má šest pilířů: digitální transformaci, ekologickou transformaci a fyzickou infrastrukturu, vzdělávání a trh práce, výzkum, vývoj a inovace, veřejnou správu a zdravotnictví. Reformy a investice v rámci plánu se budou provádět po celou dobu fungování Nástroje pro oživení a odolnost, tedy do roku 2026. Nástroj pro oživení a odolnost je jádrem nástroje NextGenerationEU, který poskytne 800 miliard EUR na podporu investic a reforem v celé Evropské unii.


Více informací o aktuálním dění, vypsaných výzvách či stavu plnění Národního plánu obnovy je na www.planobnovycr.cz.

 

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat