Česko má být pro investory lákavější. Stát chce zrychlit investiční pobídky

V lednu vstoupila v platnost novela zákona o investičních pobídkách; jejím cílem je zjednodušit a urychlit proces poskytování investičních pobídek pro projekty, které přispívají k rozvoji regionů, zaměstnanosti a vzdělávání.

„Do teď musela každou žádost o investiční pobídku schvalovat vláda a jednalo se tak o administrativně náročný postup, který zvyšoval zátěž pro podniky a snižoval tak zájem o investice v České republice. Proto jsme připravili novelu zákona o investičních pobídkách, která zjistí efektivnější a transparentnější systém schvalování,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Cílem je podle něj podpora podnikání s vysokou přidanou hodnotou. „Díky tomu přilákáme zahraniční investory, zvýšíme naši konkurenceschopnost a přispějeme k tvorbě hrubého domácího produktu,“ dodává Síkela.

Novela zákona přináší nově možnost získat investiční pobídku, která nespadá do oblastí regionální podpory, zaměstnanosti a vzdělávání, a to vyžádáním si individuálního povolení od Evropské komise. Tím se rozšíří možnost podpory dalších projektů, které mají významný přínos pro hospodářský a sociální rozvoj Česka.

Pokud se investor rozhodne využít slevu na dani z příjmů právnických osob, nebude muset také čekat na schválení investiční pobídky vládou. Místo toho bude jeho žádost posouzena Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí, což by mělo zkrátit proces. Touto změnou se sníží administrativní zátěž a nejistota pro investory, kteří budou mít jasnější a rychlejší podmínky pro své podnikání.

„Novelou zákona chceme reagovat na současný trh a především přilákat do Česka více strategických investic. Zároveň chceme zvýšit konkurenceschopnost Česka jako atraktivní destinace pro investice, které přinášejí vysokou přidanou hodnotu, inovace a kvalifikovanou pracovní sílu. Zkrácení doby vydání rozhodnutí je pro investory důležité, protože jim umožňuje rychleji zahájit a realizovat projekty,“ uvádí Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací MPO pověřený řízením agentury CzechInvest.

Investiční pobídky podporují podnikatele, kteří investicemi rozvíjí region a pomáhají kultivovat jeho prostředí. Poskytují se žadatelům především ve formě slevy na dani z příjmu, v určitých případech v podobě dotace. Pobídky se dělí na strategické a nestrategické.

Nestrategické investiční pobídky bude schvalovat MPO spolu s dalšími dotčenými resorty, zejména Ministerstvem financí. Strategické investiční pobídky se od těch nestrategických liší v tom, že mají kromě slev na dani nárok také na dotaci. O těch bude i nadále rozhodovat vláda. V roce 2023 přijala agentura CzechInvest, která pobídky procesuje, sedm záměrů v celkové hodnotě 10,8 miliardy korun a poskytla 232 konzultací.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat