Češi letos hůře splácejí své úvěry na spotřebu

profit-gaa99d28d0_1920

Data Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, která se věnují zadlužení Čechů, ukazují, že celkové zadlužení obyvatelstva činilo ke konci třetího čtvrtletí roku 2023 celkem 3,26 bilionu korun. Z toho dlouhodobý dluh dosáhl výše 2,69 bilionu korun, krátkodobý dluh pak 565,6 miliardy korun.

Objem úvěrů na bydlení dosáhl na konci září výše 2,69 bilionu korun a meziročně se zvýšil o 2,8 %. Objem dluhu na spotřebu činil 565,5 miliardy korun a vzrostl o 6,9 %. Objem dluhu ohroženého nesplácením se meziročně zvýšil o 3,1 % na 28,8 miliard. Zvýšení je dáno nespláceným dluhem na spotřebu, jehož objem oproti loňsku vzrostl o 6,1 % na 24,2 miliardy korun. Platební morálka se přitom liší napříč věkovými skupinami. Celkové zadlužení obyvatelstva evidované v Bankovním a Nebankovním registru klientských informací činilo 3,26 bilionu korun a meziročně vzrostlo o 3,5 %.

Růst objemu krátkodobého dluhu pokračoval i ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Ke konci září došlo k jeho růstu meziročně o 6,9 % na 565,5 miliardy korun. Oproti stejnému období loňského roku zde sice poklesl počet dlužníků v prodlení o 2 % na 171 tisíc, ale naopak se zvýšil objem krátkodobého dluhu ohroženého nesplácením o 6,1 % na 24,2 miliardy korun. Podíl na tom má především věková skupina 30-34 let, kde objem nespláceného dluhu na spotřebu meziročně vzrostl o 18 % na 3,8 miliardy korun. O 13 % na 1,3 miliardy korun pak vzrostl objem nespláceného dluhu na spotřebu u nejmladší věkové skupiny 15-24 let.

„Zvýšení celkového objemu nespláceného dluhu a zároveň pokles dlužníků, kteří nesplácejí, znamená také navýšení průměrné částky po splatnosti. Ta se u dluhu na spotřebu ke konci třetího čtvrtletí vyšplhala na 141 tisíc korun, o 8 % více než před rokem. Znepokojivé je, že nejvíce se průměrná nesplácená částka dluhu na spotřebu zvýšila u nejmladší věkové skupiny 15-24 let, a to meziročně o čtvrtinu,“ říká Jiří Rajl, výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací a zejména v předvánočním období doporučuje uvážlivost při zadlužování krátkodobými úvěry. „V případě, že už nějaké úvěry máte, je dobré mít o nich přehled a pravidelně sledovat svou úvěrovou historii,“ dodává.

Ke zvýšení objemu nespláceného dluhu na spotřebu meziročně došlo ve všech krajích, nejvíce ve Středočeském (+8,5 %) a Ústeckém kraji (+8,1 %). Přes 5 % z celkového objemu dluhu na spotřebu, tedy nejvíce ze všech krajů, není řádně spláceno v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Objem dluhu z úvěrů na bydlení stoupl, ale ubylo dlužníků

Ve třetím čtvrtletí pokračovalo pomalejší tempo zadlužování dlouhodobými úvěry. Celkový objem dlouhodobého dluhu dosáhl ke konci září 2,69 bilionu korun, pouze o 2,8 % více než před rokem. „Objem dlouhodobého dluhu sice stále roste, ale výrazně pomalejším tempem než loni. Růst dlouhodobého dluhu je nyní navíc zapříčiněn spíše vyššími cenami nemovitostí a dražšími hypotékami než počtem lidí, kteří si berou úvěry na bydlení,“ říká Lenka Novotná, výkonná ředitelka Bankovního registru klientských informací s tím, že počet lidí s dlouhodobým dluhem klesl meziročně o 3 % na 1,07 milionu. Naopak se zvýšila průměrná částka, a to o 6 % na 2,52 milionu korun.

Úvěry na bydlení se týkají čím dál starších věkových kategorií

Nejvyšší objem dluhu na bydlení, tedy 1,16 bilionu korun, má věková skupina 35-44 let. Výrazný meziroční vývoj je však znatelný zejména u mladších a starších skupin. Nejvyšší pokles objemu o 19,5 % zaznamenala nejmladší věková skupina 15-24 let, o 15,7 % pak poklesl objem dlouhodobého dluhu u lidí ve věku 25-29 let. Zhruba o desetinu se pak zvýšil objem ve dvou nejstarších věkových skupinách 45-54 let a 55+. Odpovídá tomu vývoj počtu dlužníků. Mezi mladými jich ubývá, mezi staršími naopak přibývá.

Platební morálka pak u dlouhodobého dluhu zůstává velmi dobrá a dále se zlepšuje. Z celkových 2,69 bilionu korun nejsou řádně spláceny pouze 4,5 miliardy, tedy 0,17 %. Objem nespláceného dlouhodobého dluhu se oproti loňsku snížil o 10,5 %.

Sdílet článek

Mohlo by Vás zajímat