Ceny v průmyslu meziměsíčně poklesly o desetinu procenta

Škoda Auto a.s., závod Vrchlabí

Ceny v českém průmyslu meziměsíčně poklesly o jednu desetinu procenta. Tržní prognóza predikovala mírný nárůst za březen. V meziročním srovnání ceny v tomto sektoru stagnovaly, a to navzdory vyskytujícím se problémům v námořní dopravě přes Rudé moře.

Ceny zemědělských výrobců byly v březnu meziměsíčně vyšší o 3,2 %, což je výrazně vyšší nárůst než v prvních dvou měsících tohoto roku. Meziročně ceny v zemědělství dál padaly, ale nižším tempem (-13,2 %). Ceny stavebních prací byly meziměsíčně vyšší o 0,3 % a meziročně o 1,6 %. Znatelně opět rostly ceny tržních služeb, když meziměsíčně vzrostly o 0,7 % a meziročně o více než 4 %. Je tak zřejmé, že inflační tlaky v oblasti služeb přetrvávají.

Meziměsíční nárůst v zemědělství byl způsoben zejména rostoucími cenami konzumních jablek (+6,9 %). Následují ceny prasat (+3,0 %), skotu (+2,3 %) a vajec (+1,9 %). Naopak oproti únoru poklesly ceny drůbeže (-1,4 %) a obilovin (-1,2 %). Silnější meziměsíční nárůst cen zemědělských výrobců může naznačovat, že v dalších měsících již nebudou takovým způsobem klesat ceny potravin pro konečné zákazníky jako v prvním čtvrtletí tohoto roku.

Zaměříme-li se podrobněji na ceny v průmyslu, zjistíme, že poklesly ceny v oddíle elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu (-1,5 %), z toho v případě elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 2,1 %. To je výraznější pokles než během února. Dále se snížily ceny kovodělných výrobků (-0,8 %), dřeva a dřevěných a korkových výrobků (-0,9 %) a dokonce i ropy a zemního plynu (-1,3 %), což je relativně překvapivý fakt vzhledem k rostoucím cenám ropy na světových trzích.

Nicméně i nadále právě rostoucí ceny ropy představují jedno z proinflačních rizik vzhledem k napjaté geopolitické situaci ve světě a zvláště na Blízkém východě. Zároveň se státy vyvážející ropu domluvily na snížení denního objemu produkce tohoto černého zlata. Naopak rostly ceny chemických látek a přípravků (+3,0 %), základních kovů (+1,2 %) či potravinářských výrobků (+0,7 %). To potvrzuje domněnku, že v dalších měsících pravděpodobně nebude docházet k takovému snižování cen potravin na pultech obchodů jako na začátku roku.

Ceny průmyslových výrobců se i nadále vyvíjí velmi příznivě a očekáváme podobný trend i v dalších měsících. Za celý letošní rok by mohly ceny v průmyslu vzrůst v průměru o 1 %. Rizikem je ovšem geopolitický vývoj ve světě, kdy napětí na Blízkém východě nepolevuje. To může vyústit v rostoucí cenu ropy, což v kombinaci se slabší korunou vytváří potenciální inflační tlaky.


Autorem textu je Martin Kron, analytik Raiffeisenbank

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat