Ceny v Česku nejsou nijak extrémní, ukazuje statistika

Designer

Za 20 let členství v EU se hladina spotřebitelských cen v Česku přiblížila unijnímu průměru. Jejich růst však rozhodně nepatřil k nejrychlejším. Informuje o tom aktuální číslo časopisu Statistika & My, který vydává Český statistický úřad.

Strukturu výdajů na konečnou spotřebu domácností reprezentuje tzv. spotřební koš. V něm jsou jednotlivé výdajové položky rozčleněny do 12 oddílů podle klasifikace individuální spotřeby podle účelu. Význam jednotlivých oddílů je určen jejich váhou, tedy tím, jaký podíl zaujímají z celkových výdajů.

Váhy jednotlivých položek spotřebního koše jsou specifické pro každý stát, a jak již bylo uvedeno výše, aktualizují se každý rok. Při porovnání spotřebních košů v letech 2004, 2014 a 2024 zůstávají největšími položkami výdajů po celé období oddíly Potraviny a nealkoholické nápoje, Bydlení a Doprava, které mají v rámci Evropské unie jako celku shodně přibližně 15% podíl. Se zhruba 10% podíly následují oddíly Rekreace a kultura a Stravování a ubytování.

Porovnání je provedeno na 27 členských státech EU z roku 2024. Výdaje domácností v Česku jsou nadprůměrné především v oblasti alkoholických nápojů a tabáku. Relativně méně se pak u nás utrácí například za zdraví, dopravu a ostatní zboží a služby.

Z minimálních a maximálních hodnot lze porovnat, ve kterých státech utrácejí lidé za dané položky nejméně či nejvíce. Ovlivňují to jednak ceny zboží a služeb, ale také spotřební zvyklosti v jednotlivých státech.

Od roku 2004, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie, není naše pozice v ničem extrémní. Nejvýrazněji oproti průměru EU se ceny zvýšily v oblasti zdraví, značně podprůměrný růst naproti tomu zaznamenaly ceny v oblasti bytového vybavení.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat